fredag 21. august 2015

Mitt innvandrings- og inkluderingsgpolitiske arbeid i Oslo bystyre

Her er noen momenter fra mitt innvandrings- og inkluderingspolitiske arbeid i Oslo bystyre:

Særskilt norskopplæring bare delvis fungerer i Osloskolen - Vi må ha bedre resultater for våre flerspråklige barn


Resultater og fakta om integreringsarbeid - 2014


Oslo må ta en veileder rolle i å bosette lengeventende asylsøkere på mottak

Historiske verbaler 101 og 103

Bibliotek som antirasistisk arena

Om barnevern: Barndommen kommer ikke i reprise – ei heller for barn med minoritetsbakgrunn

Raskere bosetning av flyktninger

En samlet bystyre mener etnisk diskrimering forekommer og må bekjempes

Hvorfor gratis kjernetid som en universell ordning?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar