lørdag 21. mai 2016

Kvinnekamp er for ALLE jenter og kvinner i Norge

SV tar opp kampen mot æreskultur og sosial kontroll! 

Kvinnekamp er for ALLE jenter og kvinner i Norge.  Frihet og likestilling kan ikke gjelde noen jenter og kvinner, men også de med minoritetsbakgrunn og også de fra ”overklassen” - for der er det også mye sosialkontroll skjer!

Jeg er allikevel opptatt av at vi ikke tar problem som æreskultur og sosial kontroll ut av en total sammenheng hvor man ser på migrasjon, utelukkelse og identitetssøken i en sammenheng. Bare å kalle noen som "minotitetsjente", handler om "overkommunisert etnisitet". Dette er våre jenter. Dette er jenter med flerkulturell bakgrunn og flerkulturell kompetanse!

Husk at disse jenter vil ha Empowerment - ikke Charity, ikke veldedighet  og ikke stakkarsliggjøring!

Vi anerkjenner at sosialkontroll er et alvorlig problem for noen. Men vi vil ikke stigmatisere ALLE jenter eller ALLE innvandrere.

Vi må trene opp ansvarlig fag- og helsepersonell til å få en bedre forståelse. Det må være en del av almenntilbudet. Det må ikke være et seperat tilbud. Må ikke fremstilles / markedsføres som "er du minoritetsungdom og har problemer hjemme, kom til oss, minoritetsrådgivere." Da føler du  deg i hvert fall ikke som en del av felleskapet! Det blir litt som å sjekke Somaliske kvinner på gata og spørre om de er omskjært. Vi må se om dette er en  god nok praksis eller om vi heller skal foreslå økt rådgiverressurser på skolene.

Det er et problem at psykologer ikke kan gi et godt nok tilbud - som er preget av en vestlig tanke om individualisme. Med økt kulturell forståelse, vil jenter med flerkulturell bakgrunn føle seg forstått og respektert.

Empowerment handler om å gi makt og verktøy til jentene til å omvende hele familien. De må ikke nødvendigvis bryte med familien, men må være utstyrt slik at de kan ta ansvar for sitt eget liv. Hvis det ikke går, så må de ha verktøy for en vei ut.