onsdag 22. juni 2016

Bystyret vedtar en ambisiøs klimastrategi for Oslo


Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, av noen andre. Vi skal selv ta ansvar i Oslo og bruke alle virkemidlene kommunen har.

Strategien oppsummert:
  • Vi setter opp farten fra det forrige byrådet
  • Vi prioriterer fotgjengere, syklister og kollektivreisende over privatbiler
  • Vi sørge for at gjennomføring av klimapolitikken er forpliktende for alle byråder og virksomheter i kommunen, gjennom klimabudsjetter.

SV i byråd forsøker å redde gratis kjernetid i barnehager i GroruddalenI vårt reviderte budsjett for Oslo, vil vi bruke 30 millioner mer enn opposisjonen til kommunal bostøtte. Bostøtte gjør det mulig for de med lave inntekter og høye boutgifter å leie kommunal bolig i
Oslo. Boligmarkedet er i galopp, å ha et sted å bo til en rimelig penge kan være noe av det viktigste vi kan gjøre.

Regjeringen gir gratis kjernetid til familier som tjener under 417.000 kr. og mener dette er et godt svar på utfordringene i Groruddalen. Men svært mange familier kommer til å falle utenfor regjeringens ordning. Konsekvensen kan være at de som trenger barnehagen aller mest holdes utenfor barnehagefellesskapet. Det er dårlig integreringspolitikk og dårlig utdanningspolitikk.

Vi foreslår derfor tiltak som vil i det minst legge til rette for at lavinntektsfamilier ikke trenger å velge bort barnehageplass til sine barn.

Godt å se at det nye byrådet i Oslo snur seg rundt på kort varsel og forsøker å redde litt av stumpene når høyresidas reviderte budsjett ikke går barnas vei.