onsdag 30. januar 2013

Bystyreflertallet selger Munchs selv fotografi til Frankrike. Det er dumt.

Munch testamenterte sine verk til Oslo kommunen for «å sikre en samlet bevaring og trygg forvaltning av sin kunstneriske produksjon.» Nå vil Venstre-byråden selge en av Munchs selvfotografier tatt i hagen i Ekely, ca 1930, til Pompideu-senteret.

Byrådet argumenterer for salget med ”å vise Munchs fotografi på Pompidou-senteret vil styrke hans posisjon som modernist også i et fotohistorisk perspektiv”. Det er jeg eing i. Men dette kan sikres uten å selge. Man kan for eksempel inngå en langsiktig utlåns- eller deponeringsavtale. 
Cullinan er den største diamanten av smykkekvalitet som noen gang er funnet. Den ble funnet i Sør-Afrikas Premier gruve. Diamanten ble gitt til Englands Kong Edvard den 7. i fødselsgave i 1907. Cullinan er Cullinan fordi den er stor, men enda viktigere den har bare én eier. Oslo kommune må være den aleneeieren av Munchs fotografi. Det er først da Munchs fotografi kan bli en av fotografiens cullinaner!

Men bsytyreflertallet, alle partier utenom SV og Rødt, har dessverre stemt for salget i dag. De fratok dermed Oslo muligheten til å eie en unik Munch-diamant.

Oslo mister sitt flaggskip, Oslo Kino, bit for bit

Det er trist å se at Oslo Kino forsvinner bit for bit fra kommunens hender: Byrådet vil nå selge kommunens eierandeler i et selskap som eier en del av bygningen som rommer Colloseum Kino. Ved å vedta dette salget, åpner Byrådet for at Essendropsgt. 8  altså den delen av Colloseum som ligger ved kuppelbygget, får en ny eier.

Et flaggskip er det fartøy i en orlogsflåte eller eskadre hvor høystbefalende fører sitt kommandotegn, et spesielt flagg som viser at skipet er under kommando. Betegnelsen brukes iblant også om den av en rekke enheter som ansees for mest representativ, f.eks. et flyselskaps mest moderne, evt. største fly, en bedrifts mest avanserte produkt.

Byrådet bruker betegnelsen flaggskip for Colloseum Kino. I sakspapirene skriver de at Colloseum Kino er Oslo Kinos flaggskip. Men ”takket være byrådet” og hvis de finner enn annen eier, kommer Oslo til å miste sin posisjon som høystbefalende for kinoflåten sin. Oslo kommer ikke til å eie sitt flotte flaggskip Colloseum Kino lenger. Jeg synes det er tragisk at Byrådet ikke ser dette og til og med fortsatt bruker begrepet ”flaggskip” for en kino de snart mister!

Oslo Kino har vært i kommunal eie i 87 år. Det har vært byens stolthet og en garantist for et godt og bredt filmtilbud til Oslos befolkning. SV er mot å selge Oslo Kino, vi er mot å selge Colloseum Kino, derfor er vi også mot å selge kommunens andeler i selskap som eier tilbygget i Colloseum Kino komplekset. 

Byrådet har sørget for en super rask behandling av salget i bystyret i fjor høst. Jeg tror derfor Oslo-folk ikke har fått med seg salget. Det er trist å se at Venstre sammen med resten av byrdspartiene Høyre, FrP. KrF, selger folkets Oslo kino bit for bit uten å ha en ordentlig debatt, uten en ordentlig tilbakemelding fra folket. 

Bystyrets flertall vedtok salget, men kinoen er fortsatt ikke solgt. Venstre, Høyre og KrF sine velgere kan fortsatt si fra til sine partier hvis de mener at Oslo Kino fortsatt skal være i folkets eie.

tirsdag 15. januar 2013

Oslos mest populære videregående skoler domineres av jenter

Og dette vil høyresiden ikke gøre noe med.

SV er imidlertid innstilt på å se på Oslos inntakssystem på nytt. Ordningen er endret flere ganger, og nå er det et rent konkurransebasert opptak (se fakta).

- Vi må sette ned ressurser for å komme frem til et godt alternativ. Karakterene må spille en rolle, men systemet må baseres på flere faktorer. Vi må samle de erfaringene vi har med ulike modeller i Oslo-skolen og lage en modell som hindrer denne type utslag, som vi egentlig ikke vil ha, sier Gülay Kutal (SV).

Hun mener det er viktig med jevn kjønnsfordeling på Oslos skoler, og ønsker også jevn fordeling når det gjelder sosioøkonomisk og etnisk bakgrunn.
- Jeg synes dette minner oss om at vi må ta tak i to utfordringer; karakterbasert opptak og at jenter generelt er flinkere enn gutter. Hva er det som gjør at jenter presterer bedre? Er det fordi skolen er mindre interessant for gutter? Er det fordi jenter er mer pliktoppfyllende?

Les mer om dette her:

http://www.osloby.no/nyheter/Jeg-har-ikke-tenkt-a-kvotere-inn-gutter-pa-jenteskoler-7092036.html

søndag 6. januar 2013

Politikken må reflektere den folkelige støtten for en rettferdig asylpolitikk


Det er stor folkelig støtte for asylbarn i Norge. Politiske valg er nødt til å reflektere dette, men Stortingets flertall er dessverre fremdeles for en streng asylpolitikk.  Selv om barnas beste skal hensyntas mer enn innvandringspolitiske hensyn i asylsaker, skjer det ikke. Men vi kan ikke ha det sånn. Barnas beste kan ikke være et tomt ord. Dommen i høyesterett fra 21. desember viser også at vi trenger flere virkemidler for å verne barnes interesser.

SVs stortingsrepresentant Aksel Hagen inviterer til åpen møte på Stortinget 21. januar 2013 for å nettopp diskutere strategi og taktikk for å få gjennomslag for en mer rettferdig asylpolitikk - særlig med fokus på barn. Det er viktig å samle kreftene. Håper mange kan komme. Her er invitasjonen.

Invitasjon til åpen møte på Stortinget 21. januar 2013:
Asylbarna – hva nå?

Svært mange interesseorganisasjoner, støttegrupper og enkeltpersoner har engasjert seg sterkt i kampen for de lengeværende asylbarna spesielt og for en mer rettferdig norsk asylpolitikk generelt. Fredag 21. desember falt dommen i høysterett. Flertallet slo klart fast at UNE har stort rom til å avslå søknader på grunn av innvandringsregulerende hensyn selv om det er til barnets beste å bli. Dommen reiser spørsmålet om hvilke strategier som nå må til for å få til endring.
Viser til tidligere utsendt invitasjon til åpent møte på Stortinget. På dette møtet vil vi diskutere videre strategier for en mer rettferdig asylpolitikk. Møterammen er satt til 12-15 mandag 21. januar 2013. Send gjerne invitasjonen videre til eventuelle interesserte.
Vi ber deltakere om å møte opp på Stortinget allerede 11.45, slik at vi kan begynne programmet presis. Vi ber om at alle som ønsker å delta på seminaret melder seg på ved å sende e-post til: anne-berit.finholt@stortinget.no Møtet kan bli fulltegnet, så send din påmelding så snart som mulig. Første mann til mølla!
Merk at det kan bli noen justeringer i det skisserte programmet.
Program:
12.00 Velkommen
-        Ved Helga Eggebø og Aksel Hagen
12. 10 Del I: Asylpolitikk og asylrett med fokus på barn
Innledere:
-        Vigdis Vevstad, advokat.
-        Arild Humlen, advokat.
13.00 Del II: Utlendingsforvaltningen – hvordan behandles asylsøknader og hvordan behandles barn i mottak?
Innledere:
-        Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig ved Antirasistisk Senter.
-        Cecilie Øien, forsker.
14. 00 Del III: Strategidiskusjon
-        Kort innledning til debatt ved Aksel Hagen
-        Diskusjon i plenum: Asylbarna – hva nå?