søndag 27. mai 2012

Kultur mot terror

Det var en stor ære og meget spesiell opplevelse å gi ærespris til tvillingbrødrene til en av de flotte Utøya-ungdommene, Gizem Dogan. Glad jeg fikk denne æren i forbindelse med en språkfestival. Vi må møte innvandringsskeptikerne ved å satse på kulturelt mangfold - vise hvor mye rikere den enkelte og samfunnet blir når forskjellige kulturer møter hverandre.onsdag 23. mai 2012

SV vil vite konsekvensene til endringen ungdommen foreslår i skolevalgordningen

Vi har forselått "Byrådet bes komme tilbake med en egen sak  som ser på konsekvensene av forslag fra Ungdommens bystyre om endring av skolevalgsordningen slik at elevene kan velge skole og utdanningsprogram uavhengig av hverandre". Her er innlegget jeg holdte for bystyret om dette i dag, 23. mai, hvor jeg forklarer bla hvorfor SV ville vite mer.

Ordfører,
Dette er ikke det første forslaget fra ungdommens bystyre som vi behandler. Forrige gang behandlet vi deres opprop om å gi en human behandling til de papirløse. Det store flertallet i bystyret støttet ikke deres forslag, dessverre, men det gjorde vi i SV. Nå foreslår ungdommen en endring i skolevalgsordningen. SV mener, ordfører, at det er flott at ungdommen engasjerer seg i saker som angår dem både direkte og indirekte, og at de har et bredt perspektiv når de velger sine kampsaker. Vi skal alltid ta ungdommen på alvor – spesielt på saker som angår dem for ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på”.
Når man ønsker en endring i en ordning, må man se på hvordan den ordningen fungerer i dag. I dag har man såkalt fritt skolevalg i Oslo, ordfører. Såkalt fordi ordet ”fritt” er helt misvisende. Misvisende fordi elevene ikke får velge fritt; det er karakterene som bestemmer! Det vi har i Oslo er ingen fritt skolevalg, men et karakterbasert mottak. SV er mot at karakterer alene skal bestemme skole.
I dag er det slik at en elev kan søke inntil tre utdanningsprogram, og sette opp inntil tre skoler under hvert utdanningsprogram. Det er dette ungdommens bystyre ønsker en endring på. De vil for eksempel at en elev kan velge elektrolinje i Elvebakken som førstevalg, så allmennfag i Elvebakken og så elektrolinje i Etterstad. I dag må de sette rekkefølgen som for eksempel elektrolinje i Elvebakken, elektrolinje i Etterstad og så i Sogn (som nå nedlegges.)
SV ser at det kan være problematisk for den enkelte elev å måtte velge en skole som for eksempel ligger langt unna eller ”som har et miljø som ikke passer for eleven” slik ungdommen selv skriver. Men vi ser også at endringen kan ha andre konsekvenser. Èn konsekvens kan være at med denne endringen samles faglig sterke elever i enda større grad i sentrumskolene. Dette kommer til å bidra til økte forskjeller mellom skolene. Vi må jobbe for at ALLE skoler skal bli gode, men vi kan heller ikke nekte at det fins et kjempe hierarki i Oslo-skolen i dag.
En annen og kanskje en enda viktigere konsekvens kan være at endringen vil gjøre det for ”lett” for elever å velge bort yrkesfaglige linjer! Vi har ikke råd til å miste faglig sterke elever som ønsker å fortsette i faglig retning; vi trenger flere av dem ikke mindre.
Ordfører, SV mener at ungdommen må tas på alvor. Vi har ikke råd til å ta beslutninger uten et godt beslutningsgrunnlag når det gjelder ungdommen. Derfor ber vi bystyre være med og be om en konsekvensanalyse fra byråden før vi tar en beslutning på denne saken.
En regelendring kommer ikke til å påvirke høstens opptak uansett. Vi kan derfor ikke forstå, ordfører, hvorfor man ikke vil se på konsekvensene før man beslutter endringen?

Spørsmål stilt til Ødegård: Hvor lenge må barna og foreldrene vente før de får sikret barnehageplass?

Ordfører,


Det å være sikret en barnehageplass, og en barnehageplass nær der du bor er ekstremt viktig for småbarnsforeldre. Det å vite at ungen din har et trygt og kompetent personale rundt seg når du som foreldre skal starte på jobben eller på skolen igjen etter sommerferien. Det betyr trygghet og stabilitet og mulighet til å kunne slappe av i sommerferien.

De siste tallene som er kommet fra Oslo kommune på barn på venteliste for barnehageplass pr.16.04 viser at i Oslo er det 3252 barn som ikke har fått tildelt barnehageplass. 

Byen vokser i et rekordhøyt tempo og vi får mange flere barn i byen, samt at kontantstøttereglene er endret. Dette fører til øktende etterspørsel av barnehageplass.

Ordfører, jeg vil gjerne stille spørsmål til Byrådsleder Torgeir Ødegård: 

3252 barn i Oslo har ikke pr. 16.04 fått tildelt barnehageplass. Det er 181 avdelinger om det er 18 barn pr avdeling. Det er bare to måneder til høsten. Hvor lenge må barna og foreldrene vente før de får sikret barnehageplass?
Hvor mange barn vil ikke få tildelt plass i en barnehage nær der de bor?