tirsdag 17. september 2019

SV i alle bydeler i Oslo

SV får for første gang representasjon i alle bydelene i Oslo!

– Dette er et kjemperesultat. Uansett hvor du bor i byen, fra Ullern i vest til Stovner i øst, så har du en folkevalgt SVer som kjemper for små forskjeller og en sterkere miljøpolitikk i bydelen din de neste fire årene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV. 

fredag 6. september 2019

Stem på meg - Gülay Kutal

Jeg er bystyrekandidat fra SV, Sosialistisk venstreparti.  Jeg vil jobbe for en Oslo uten rasisme, med mindre forskjeller mellom folk, mer kollektiv trafikk og gratis aktivitetsskole. Håper jeg får din stemme, at du krysser ved navnet mitt på 13. plass i SVs liste.

Husk at du kan også ”slenge” en stemme til meg, selv om du stemmer på et annet parti. Da skriver du navnet mitt der det står ”Kandidater fra andre lister”. 


Det er dette jeg vil prioritere i Oslo:
 • Heltids stillinger i kommunen - ingen ufrivillig deltid!
 • Gratis AKS (Aktivitetsskole) for alle barn i 1.-4. trinn 
 • Jobb eller utdanningsgaranti for ungdommer under 25 år
 • Ny boligpolitikk med muligheter for vanlig folk skaffe seg bolig, bl. a. 1000 nye kommunale boliger 
 • Ren luft
 • Hyppigere og billigere kollektiv trafikk. I rush hours, buss hvert 5. minutt i indre by og hvert 10. minutt i ytre by
 • Ingen profitt i velferdstjenester
 • Kjempe mot rasisme og islamofobi
Takk for tilliten og godt valg!

Secim tanitimi - Gulay KutalBen, Gülay Kutal, Sekiz yıldır Oslo Belediye Meclisi’nde bulunmaktayım. Bu seçimlerde de Oslo Belediye Meclisi’ne SV (Sosyalist Sol Partisi')‘den, 13. sıradan adayım.

Secimlerde sizlerin destegini bekliyorum. Bunu için SV listesinde adımın yanına çarpı koyulmasi, başka bir partiye oy verilirse adımın o partinin listesinin sonuna büyük harflerle yazılmasi yeterll. Bu şekilde birden çok adayı desteklemenin mümkün olduğunu da eklemek isterim. 

Norveç'te yaşayan göçmen kökenli vatandaşların hakları ve sorumlulukları üzerine çalışmak istediğim için 15 yıl önce politikaya atıldım ve bu konudaki politikaların asimilasyon değil entegrasyon amaçlı olması için de özel bir çaba harcamaktayım.
 • Aktivitetsskole (AKS)’in Oslo’daki 1.-4. sınıf öğrencilerinin tümü için parasız olması, 
 • okullarda tekrar ana dil eğitimi verilmesi, 
 • özellikle okulu bitiremeyen gençlerle ilgili olarak devletin 25 yaşın altındaki gençlere ya eğitim ya da iş garantisi verme garantisi getirmesi, 
 • konut politikalarının düşük gelirlileri de ev sahibi yapabilmek üzere değiştirilmesi, 
 • sivil toplum kuruluşlarına, kar amacı gütmeyen derneklere daha fazla yardım edilmesi, 
 • Oslo’da hepimizin temiz hava alabilmemiz için hava kirliliğini azaltmak, 
 • “skolehage”leri geliştirip sayılarını arttırmak, 
 • toplu taşımacılığı güçlendirmek... 
 • ve belki hepsinden önemlisi okullarda, iş yerlerinde ve hayatın her alanında ırkçılık ve islamofobi ile mücadele etmek, önceliklerimin başında geliyor.


Sevgi ve saygılarımla.

onsdag 4. september 2019

Mappevurdering som alternativ til eksamen

SVs ungdomsparti skriver til meg når de vet at jeg kommer til å holde innlegg om denne saken i bystyret: 

Tusenvis av elever går på ungdomsskolen og videregående i Oslo. De jobber beinhardt gjennom året, men alt det kan være forgjeves fordi karakteren avgjøres på eksamen, 5 timer i en svett gymsal.

Du trekkes opp i en liten del av faget, for eksempel 1800-tallsforfattere, og selv om du kan alt annet er du da fordømt. Eksamen har vært vurderingsformen siden den industrielle revolusjonen og de som vil ha eksamen som vurderingsform, klamrer seg til fortida. De ødelegger ungdoms mulighet til å vise hva de faktisk kan.

Og spesielt når vi vet hvor mye skjønn det ligger i denne viktige vurderingen. I år har vi sett saker der elever i ene øyeblikk ikke har vitnemål, men klager på eksamen og får 6. Slike tilfeldigheter kan vi ikke ha. Det er ikke å ta elever på alvor.

Jeg tror neppe eksamen blir fjernet med det første, men prøve ut andre vurderingsformer kan vi gjøre. Jeg vil derfor berømme ungdommens bystyremøte for å løfte opp en viktig sak om å få gjennomføre et prøveprosjekt med mappevurdering som alternativ til eksamen. Jeg er glad for at byrådet kommer til å vurdere å søke om å få gjennomføre et prøveprosjekt med mappevurdering som alternativ til eksamen etter at Kunnskapsdepartementet har redegjort for anbefalinger om eksamen.Hurra for Fornebubanen og nytt signalanlegg for T-bane i Oslo!


Ordfører,

Vi oppnår i dag en viktig milepæl i arbeidet med å koble Oslo sammen med T-banen!

Fornebubanen blir om lag 8,2 kilometer lang og strekker seg fra Fornebu senter i Bærum til Majorstua. Hele banen vil ligge i tunnel under bakken, og reisetiden er estimert til tolv minutter. Det har versert ulike planer for banen i en tjue års tid, og jeg som har pendlet med buss på den trafikktunge strekningen for å komme meg på jobb,  kan skrive under på at kuttet i reisetiden er en anselig forbedring!

Med dagens bussløsning til Fornebu har Ruter kapasitet til å transportere 3 000 mennesker i timen. Til sammenligning kan et 6-vogns T-banetog med åtte avganger i timen transportere 6 400 mennesker per time.

Ordfører,
Det var synd at samferdselsministeren har sådd tvil om staten ville ta halve regningen i mai i år. Staten nå har sluttet seg til den samme styringsrammen som nå fastsettes av Oslo bystyre. Det er vi selvfølgelig fornøyde med.

Ordfører,
Det er ofte feil med signalanlegget til T-banen i Oslo. I løpet av 2016s atten første dager, ble det registrert 19 feil med signalanlegget! Gjennomsnittsalderen i Oslo i 2015 var på omtrent 39 år, ifølge tall fra SSB. Ordfører, de eldste delene av Oslos signalanlegg er dermed faktisk eldre enn den jevne Osloborger! J

Her var det altså helt nødvendig med å gjøre noe!

Ordfører,
Det er mange fordeler med det nye anlegget i tillegg.
·      Det vil gjøre det mulig for togene å kjøre tettere. Flere tog kan kjøre gjennom sentrumstunnelen og det vil være mulig å kjøre på en måte som gjør at man bruker mindre strøm enn i dag.

·      Det vil også bli en annerledes hverdag for T-baneførerne når det nye systemet er på plass. I fremtiden vil T-baneførerne, som i dag styrer farten mellom stasjonene, trykke på en knapp for at togene skal kjøre. Og det er det hele. De vil også overvåke at alt går riktig for seg under kjøreturen.

Ordfører,
Prislappen vil ligge over to milliarder, men nytt signal annlegg er helt nødvendig for å ha en T-bane også i fremtiden!

Gratulerer Oslo med ny Fornebubane og et nytt signalanlegg! J Som representanten fra MDG sier, uten bompenger hadde det ikke vært nytt signalanlegg.

Apropos bompenger, ordfører,

Det er to ting vi bør spesielt huske på i ”bompenger debatten”:
1.     At Norge ble dømt i EFTA-domstolen i 2015 på grunn av for høy luftforurensning i de største byene og Oslo ble pålagt av staten å lage handlingsplan og tiltak.

2.     Og at verden må kutte 50% av alle klimagassutslipp på 11 år for å kunne begrense katastrofale konsekvenser for mennesker og natur. Oslo har som mål å kutte 95% av våre klimagassutslipp innen 2030. Veitrafikken er den største kilden til klimagassutslipp i Oslo.


Vi bygger bomstasjoner for at det skal lønne seg mer for folk å velge kollektiv, sykkel og gange. Slik at vi kan redusere forurensingen og redde miljøet!  At det også er med på å finansiere Fornebubanen og nytt signalanlegg, er bare win-win! :)