lørdag 5. mars 2016

Ja til en solidarisk Oslo med SV i byrådet!

Min tale i Oslo SVs årsmøte i debatten om vår politiske plan for byrådsperioden

Tusen takk til Inga-Marte og Audun for engasjerende innledninger, og fordi at de står på og kjemper for verdiene SV står for, en sosialisme med tillit, rettferdighet, demokrati og deltagelse.

Så til den politiske planen for byrådsperioden. I tillegg til de gode forslagene som allerede foreligger i planen, mener jeg at SV i byrådet bør prioritere å jobbe med:

  •      Arbeid for økt tillit til barnevernet
  •      Tillitsreform i skolen
  •      Innvandrerbefolkning
  •      Utsatte grupper


Det er et felt innen barnevern som krever en spesiell fokus: det er nemlig forholdet mellom folk med flerkulturell bakgrunn eller innvandrere, og barnevern. Det står i Aftenposten i  dag at 93% av tilfeller med vold mot barn kommer fra folk med minoritetsbakgrunn!

Riktig nok snakker man totalt sett 80 personer til sammen, men det er surt å måtte lese det. Det er også bare å innrømme at det er en tillitskrise mellom minoritetsbakgrunn og barnevern.  Dette er det bare vi, SV, et parti for et demokratisk og flerkulturelt samfunn, kan gjøre noe med! Og MÅ gjøre noe med. J For ellers vil det ikke gå utover noen andre enn våre barn. Våre barn med minoritets bakgrunn som utgjør 40% av Oslos barn! 

Vi har lovet våre velgere en Osloskole fri for konkurranse, testing, rangering og stykkprisfinansiering. Vi har lovet en skole med tillit, respekt, og et større rom for møte mellom lærere og elever på de enkelte barns premisser. Vi MÅ prioritere det vi har lovet våre velgere i valgkampen.

Så er det å huske det grunnleggende som Audun sa: det er mennesker som flykter, som er i krise – ikke vi. Vi må jobbe for arbeid, språk og likestilling for mennesker som kommer til landet vårt. For vi skal skape håp der regjeringen skaper frykt!