lørdag 14. april 2018

Nei til en forbudlinje for å "redde" jødenes og muslimenes guttebarn fra deres foreldre

Jeg er svært skuffet over at SVs landsstyre med knapt flertall har vedtatt et forbud – ovenfra og ned, og uten å tenke på forslagets konsekvenser. Kjenner ikke igjen mitt parti som aldri pleier å forhaste seg i viktige, kompliserte spørsmål. Kjenner ikke igjen mitt parti som nå har valgt å kjøre en forbudlinje for å "redde" jødenes og muslimenes guttebarn fra deres gurusomme foreldre!

"Å innføre en aldersgrense for omskjæring av gutter” er det samme som å ”forby omskjæring av gutter som er under den aldersgrensen”. Det er ikke sikkert at de som støtter forslaget ser eller innrømmer at forslaget ikke bare er å innføre en aldersgrense, men faktisk å forby omskjæring av gutter under den aldersgrensen. Et forbud vil neppe forhindre omskjæring av guttene, fordi ingen forbud hjelper mot en sterk religiøs overbevisning.

I tillegg når man foreslår et lovforbud, må man også tenke gjennom om:
a) hvordan man skal håndheve loven,
b) hva straffen for å ikke adlyde loven skal være.

For å håndheve en slik lov, må man for det første forhindre at inngrepet skjer og for det andre kontrollere at grepet ikke har skjedd. Skal man da kontrollere gutters tiss i helsestasjoner og senere ved legebesøk? Og straffe jødiske og muslimske foreldre dersom det har skjedd – enten ved farlige metoder her i landet eller i utlandet?

Og hva slags straff skal vi mene vil være riktig for disse foreldrene? Skal vi bruke pengestraff, i så fall hvor hard straffen skal være, vil vi mene? Hvis vi skal bruke fengselsstraff, hva vil vi mene at varigheten av straffen skal være? 14 dager, 1 år, 6 år…? Hva kan vi tenke oss at vil skje dersom foreldrene anker til menneskerettighetsdomstolen? Jeg tror nok at de kommer til å få medhold.
Dessuten, hvor sannsynlig er det ikke at barnet hvems foreldre er straffet for å ha omskjæret ham, når han blir voksen og hvis han også tenker som sine foreldre, saksøker staten for å ha straffet sine foreldre for å en gang ha hatt den samme overbevisningen som han nå selv har?

Det virker som om tilhengere av forslaget har bevisst styrt unna alle refleksjoner omkring hvordan en slik lov vil kunne arte seg i praksis. Det er rett og slett useriøst symbolpolitikk. Skuffet!