onsdag 31. august 2011

Hordan få meg inn i Oslo bystyre?

1. På Oslo SVs liste, sett et kryss ved siden av "Gülay Kutal".
2. Om du stemmer et annet parti, skriv "Gülay Kutal" på eget felt på stemmeseddelen.

Om meg selv:
Som kvinnelig informatiker med minorittesbakgrunn representerer jegde store endringene i vår tid som kan være nyttig å ha med seg i Oslos bystyre. Jeg sitter i sentralstyret til SV og leder SVs etnisk likestillingsutvalg.

Jeg brenner for at Oslo skal være verdens grønneste og mest integrerte velferdsby. Hun prioriterer:

1. Å redusere levekårsforskjellene mellom folk i Oslos øst- og vestkant. Jobbe for et godt integrert og mangfoldig samfunn.

2. En god, offentlig skole som møteplass for barn med ulik bakgrunn og med flere lærere. Gode offentlige velferdstjenester.

3. Redusere papirbruk og ha ''rød-grønne IT-løsninger'' hos kommunen og for byen. Jobbe for at kommunen har god bestillerkompetanse på IT-løsninger.

Jeg er også opptatt av å være en god lytter og med min erfaring både sentralt og lokalt i SV og fra næringslivet, legger jeg vekt på betydningen av et godt samarbeidsmiljø.

Stem meg inn!

Gülays dagbok: 11 dager igjen!

tirsdag 16. august 2011

Apell på valgkampoppstart på "Dattera til Hagen"

15.8.2011
Kjære kamerater, kjære Oslo-folk,
Vi så for oss at FrP skulle bruke det såkalte ”innvandrerkortet” i valgkampen i år og var forberedt på det, men vi var slett ikke forberedt på at innvandring skulle bli satt på dagsorden på den måten som det har vært!
Bak de syke, tragiske terrorhandlingene ligger det hat mot muslimer og Norges innvandringspolitikk: hat mot feminisering, islamisfisering og sosialistifisering av Norge! Vi må se og gjøre noe med det!
Vi må fortelle velgerne at vi på venstresiden står på to bein:
1.       For det første at vi ikke aksepterer utgangspunktene eller premissene i debatten, som for eksempel ”innvandring er et problem”. Vi vil og kan møte myter og skepsis med kunnskap.
Vi må fortelle at vi ikke skal glemme og la være å snakke om det som ligger under det som har skjedd. Vi må fortsette å si ”VI”. Kombinasjon av stadig mer høyrepopulusme og økonomisk krise er en farlig utvikling. Vi må konfrontere høyrepopulistene med deres fremmedhat eller hatefulle utsagn uten å skyve dem ut av ”det vanlige politiske feltet”. Poenget er her ikke å være "snill" og "tolerant", men å forstå hva som er effekrivt i kampen mot standpunktene deres. Vi må (fortsatt) argumentere mot deres påstander uten å hoppe på struppen til dem. Men de viser allerede at de ikke har tenkt å endre sine synspunkter eller angre på ting de har sagt. Da har misbrukt muligheten sin. Derfor går jeg ut og sier som Kristin:
” Carl I Hagen kan ikke samle denne byen og må hindres i å bli ordfører i Oslo. Nå må det mobiliseres! Før sommeren stilte FrP et ultimativt krav for fortsatt borgerlig samarbeid nemlig at Hagen skulle bli ordfører hvis Høyre skulle lede byrådet. Da blir en stemme på Høyre en stemme på Hagen og ikke på Fabian Stang!”
2.       For det andre er det vårt konkrete, tydelige og annerledes sosial og økonomisk politikk som skal løse utfordingene våre: vi skal forsvare velferdsstaten, jobbe mot dårlige arbeidsvilkår, mot privatisering…
Her i Oslo må vi ha en egen debatt om det som skjedde ved å ta utgangspunkt i klasseskiller og levekårforskjeller mellom Oslos øst og vest. Vi må være synlige med våre lokale saker i bydelene i Oslo.
Det er klasseforskjeller som er problemet i byen vår. Klasseforskjeller følger etter etniske forskjeller. Vi skal ha en inkluderende politikk og mobilisere til hverdagsmangfold: på skolen der barn med ulik bakgrunn kommer sammen og blir utstyrt med kunnskap om bl.a. rasisme, på boligpolitikken hvor folk kan blandes sammen: Frogner, Holmenkollen, Bjørvika…, med gratis halvdagsplass i barnehager, med sfo som skal koste mindre, med flere lærere for å se hver enkel elev, med kvalifisering til arbeid, med å jobbe mot diskriminering ved ansettelser, med å jobbe for full sysselsetting, for omfordeling, mot privatisering av velferdsstjenester.
Vi skal være kjent som partiet som setter menneske og miljø foran profitt.
Hvis vi kan trekke noe positivt ut av denne tragedien er det måten vi som samfunn har svart på terroren. Folk med ulik religiøs og etnisk bakgrunn har stått side om side i sorgen etter angrepene i Oslo og på Utøya. Mens det før var oss og dem, er det nå et stort felles vi. Vår oppgave er å forvalte dette engasjementet og kanalisere det i retning av vår felleskapspolitikk! Og vinne valget.
Godt valg!