tirsdag 26. februar 2019

Yöreler Renkler...


Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, 4’üncü Yöreler Renkler Festivali’nin Akdeniz ve Ege kültürünün tanıtıldığı gecede “Akdeniz, Türkiye’nin dünyaya en açık coğrafyasının adıdır” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, 3’üncü günü Akdeniz ve Ege gecesiyle geride bıraktı. Korkuteli Istanaz Mahalli Sanatçılar ve Emre Dayıoğlu’nun sahne aldığı gece, Antalyalılar dayanışma ve Dostluk Derneği’nin bir Antalya klasiği olan hibeş sunumuyla başladı.

Tahinin limon suyu, sarımsak ve baharatlarla özleştirilerek hazırlanan ve bir çeşit meze olan hibeş hazırlığı için Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, masanın başına geçti. Cephaneci, büyük bir özenle hazırladığı hibeşi festivale gelenlere ikram etti.

Festivali katılan Akdeniz ve Ege derneklerine teşekkür plaketinin de verildiği gecede Başkan Uysal, Akdeniz’in barışın, kardeşliğin, sevginin, saygının ve farklılıkların birlikte yaşandığını, tasada ve kıvançta bir arada olabilen bir coğrafyanın adı olduğunu belirterek, “Akdeniz, Türkiye’nin dünyaya en açık coğrafyasının adıdır” dedi. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda festivali ziyaret eden ve aslen Elmalılı olan Norveç’in Oslo eyalet milletvekili Gülay Kutal’ı da sahneye davet etti. Başkan Uysal, Kutal’ı Muratpaşa belediyesi Kent Meydanı’nı dolduranlara “Bizim Yörük kültürümüzün Oslo’daki temsilcisi” sözleriyle tanıttı.

Yöreler Renkler Festivali, bugün Doğu Anadolu gecesi düzenlenecek. Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’ndaki etkinlikler halk dansları gösterisi ve saat 20.00’de başlayacak İhsan Güvercin, sonrasında Belkıs Akkale konseriyle devam edecek.

Haber icin "Alanya Sokak Haber"

Omvisning på tyrkisk i Rådhuset

Klokka 11 den siste lørdagen i hver måned inviterer hun til omvisning i Oslo Rådhus. På tyrkisk, som er morsmålet til Gülay Kutal.

– Det gjør et helt annet inntrykk på folk å få høre høre historiene om byen og rådhuset på eget morsmål, mener bystyremedlemmet som har holdt på med dette et års tid. Omvisningene blir annonsert på hennes egen Facebookside i tillegg til andre Facebooksider som brukes av folk med bakgrunn fra Tyrkia.


– Jeg er alltid spent på hvor mange som møter opp, sier hun.

Les mer på Utrop

Foto: Eva Alnes Holte

Oslo skal være en raus og mangfoldig by


 Av Gulay Kutal og Ivar Johansen, SVs bystyregruppe i Oslo


Mangfold gir muligheter. For å møte framtidens behov, må vi politikere lytte til byens mangfoldige innbyggere. Fordi politikk handler om hverdagen vår.

Å skape en grønnere by, er politikk!

Vi rød-grønn flertall i bystyret og byråd i Oslo,  har bygget totalt 34 km med sykkelveier i de tre siste årene. Til sammenlikning ble det de ti siste årene bygget i snitt 1,5 km sykkelvei i året. Frem mot 2040 skal vi bygge flere. For første gang på mange år, går biltrafikken i Oslo ned. Trafikk er den viktigste kilden til klimagassutslipp og lokal forurensning. Frem mot 2040 skal køene blir mindre og luften renere!

Å skape en varmere by, er også politikk!

Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb som følge av vår satsing.  Nå kan studenter bo i Pastor Fangens vei med nesten halvert husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer, fordi vi tror på gode generasjonsmøter.

Å skape en skapende by, er politikk!

Kompetent arbeidskraft, digitalisering, teknologi, forskning og tverrfaglighet er noen av stikkordene når Oslo skal møte det fremtidige arbeidsmarkedet. Det er behov for flere fagarbeidere særlig i bygg og anlegg, samt ingeniører. Ikke bare nye bedrifter, men også bedriftene vi allerede har, bør ha muligheten til omstilling og tilpasse seg til et digitalisert arbeidsmarked.

Oslomodellen er gullstandarden for et ryddig arbeidsliv. Vi skal møte 2040 med et ryddig arbeidsliv, med kvalifiserte folk, med likelønn, tarifflønn, lønn mellom oppdrag, ikke diskriminering. Oslo skal være en god vertskommune for næringslivet. Vi skal trekke inn internasjonale forskere og bli enda bedre på IKT, Helse og ytterligere sektører.

Andelen personer i arbeid varierer fra bydel til bydel. Få flere folk, også kvinner med minoritetsbakgrunn, i arbeid må være en prioritert oppgave for Oslo kommune.

Å skape en by med plass til alle, er politikk!

Vi har bygd 1920 flere barnehageplasser i Oslo. Vi har innført gratis aktivitetsskole for 9 500 barn i 11 bydeler i Oslo, fordi alle barn skal ha like muligheter. Neste år blir det gratis AKS for alle førsteklassinger over hele byen. Flere barn og unge skal få mulighet til å ta del i idrett, kultur og frivillighet.

Vi skal ta være på bibliotekene, gjøre dem moderne og attraktive. De skal fortsette å være en viktig gratis møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle.
Vi skal bygge flere boliger. Vi vil ha en by med plass til alle, ikke bare de med størst lommebok.

Store økonomiske forskjeller mellom folk er som gift for samfunnet. I Oslo skal vi jobbe målrettet for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk i våre ulike bydeler og gi alle folk like muligheter.

Oslo skal være en raus og mangfoldig by. En by der alle føler seg trygge og ingen blir utsatt for rasisme, diskriminering, trakassering eller vold!  Oslo-folk skal ikke være ufrivillig deltidsansatt og skal ikke møte kjønnsbaserte lønnsforskjeller.

Alle innbyggerne våre er like mye Osloborgere. Vi trenger mye mer av rød-grønn poltikk
frem mot 2040 – ikke mindre.