fredag 17. desember 2010

Er Oslo kommune på rett vei på IKT-sektoren?

Er Oslo kommune på rett vei på IKT-sektoren? spør Ivar Johansen i sin blogg. Slik svarer jeg:

Jeg har skumlest dokumentet. Her er noen kommentarer:

  • Definisjonen av "infrastruktur" i dokumentet er forvirrende. For her står det: "IKT-infrastruktur omfatter både programvare, nettverk og maskinvare (servere, pc'er, skrivere mv)." Ok. Hva er det infrastruktur ikke omfatter da? Hva er det som er igjen? For meg er programvare IKKE en del av infrastrukturen (med mindre det er mail og en del helt andre grunnleggende programvare det er snakk om).
    Videre i dokumentet bruker man begrepet "basis programvare" hvilket høres riktigere ut. Uansett. Dette synes jeg er noe man bør avklare veldig raskt før man setter i gang med prosjektet. 
  • Som flere påpeker, er det viktig med at kommunen har den nødvendige bestiller-kompetansen hos seg som er med i gjennomføringen av prosjektet. Jeg skriver litt om dette her: Hvordan utvikle Oslo kommunen til kompetent bestiller av IKT-løsninger?
  • "Skyer" er inn nå. Jeg kan ikke nok om det, men jeg ser at noen skriver noen negative sider ved det. Det er nok riktig. Man må uansett være obs på hva skytjenestene inneholder og hva som kommer i tillegg. Leverandørnærhet er nok et tema man bør vurdere.
  • Man bør satse på løsninger som løser utfordringer med ulik klientplattform hos den enkelte bruker. Altså løsninger som kjører fint på ulike OS, ulike browsere osv. Terminalserver-løsninger, skyløsninger og programvare som ikke krever installasjon av klientprogramvare kan være noen veier å velge mellom.