torsdag 12. november 2015

Arbeid med høyreekstremisme må tas på alvor

Vi kondolerer Sverige og alle som ble rammet i terroraksjonen i Kronans skole. Det som nå skjer i Sverige, er en påminnelse om at hat og rasisme kan føre til ekstreme forhold som terror og mord. Vi ser at det har vært en klar økning i antall voldelige uttalelser, så kom ildspåsettelsene og så skoledrap. Når dette skjer i Sverige, kan det fort skje liknende hendelser i Norge.

Mange blir redde nå. Ekstremisme kan være både politisk og religiøs motivert. Det er nå det er viktig at vi holder sammen, at vi klarer å inkludere de som er i risikosonen på begge sider.  Akkurat nå er det igjen høyreekstremisme som har slått til. 22. juli 2011 opplevde Norge også et massivt terrorangrep der rasisme og hat var motivene. I etterkant av dette er det kommet en rapport fra 22. juli-kommisjonen og en stortingsmelding for 2012-2013, men det ser ikke ut til å ha ført til en økt nasjonal satsing for å forebygge høyreekstremisme og hatkriminalitet.

Vi mener derfor at det bør opprettes et nasjonalt kompetansesenter til å arbeide mot alle former for ekstremisme og sivilsamfunnet må styrkes med flere stilinger, og det bør også lages en nasjonal plan for å jobbe med høyreekstremisme. PSTs arbeid med høyreekstremisme må intensiveres, og ikke minst det bør lages en nasjonal definisjon på hva hatkriminalitet er, og standarder og rutiner for hvordan slike saker skal håndteres, bør utarbeides. Hatkriminalitet bør også defineres som et arbeids- og satsningsområde i Politiet. Det er nå på høy tid at arbeidet med høyreekstremisme intensiveres!


Gülay Kutal

Leder for SVs etniske likestillingsutvalg