lørdag 31. august 2013

SV ve siyasi kariyerimKısaca kendinizden yani siyasi kariyerinizden bahseder misiniz lütfen?

İstanbul'da doğdum büyüdüm. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni bitirdikten sonra Oslo Üniversitesi’nde Bilgisayar üzerine master yaptım. Evliyim. Bir kızım var. Son 30 yıldır Oslo’da yaşıyorum. Bu şehirde temizlikçilik, öğretmenlik ve bilgisayar yöneticiliği yaptım. Josteien Gaarder’in “Sofi’nin Dünyası” adli kitabı da dahil olmak üzere çeviriler yaptım. 2004 yılında “Uluslararası en iyi 10 kadın” (Top 10 International Women) ödülüne layık görüldüm. Şu an İskandinavya’nın en büyük bilgisayar hizmetleri şirketi olan EVRY’de yönetici olarak çalışıyorum.
Son 13 yıldır Norveç’teki partiler arasında bence en gerçekçi sol alternatifi teşkil eden Sosyalist Sol (SV) partisinin üyesiyim. Norveç’te yaşayan göçmen kökenli vatandaşların hakları ve sorumlulukları üzerine çalışmak istediğim için politikaya atıldım. Bu konudaki politikaların asimilasyon değil entegrasyon amaçlı olması için de özel bir çaba harcamaktayım.
Partinin mahalli örgütlenmelerinde çalışıp, sosyalist kafeler düzenlemekten, sabahları tren çıkışlarında broşür dağıtmaya dek pek çok pratik görevler üstlendim. Partide “Etnik Eşitlik” konusunda çalışan bir komite oluşturmasında öncülük yapanlardan biri oldum. Bu komitenin 7 yıldır başkanlığını yapıyorum. Ayrıca partinin genel kurulunun tüm üyelerinin hemfikriyle merkez komitesine getirildim ve 8 yıldır burada da görev yapıyorum. Bu pozisyonda hem günlük politikalar üretiyor, hem de partinin stratejik ve ideolojik çabalarını, duruşunu belirlemeye katkıda bulunuyorum.
Iki sene önce halkimizin da desteğiyle mahalli seçimleri kazanarak Oslo Eyalet Meclisi’ne girdim. Bu vesileyle beni ve partimi destekleyen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dolayısıyla iki senedir normal isime ek ve ücretsiz olarak Oslo Eyalet Meclisi’nde SV milletvekilliği yapıyorum. Yıllar önce geldiğim kent bugünkü Oslo’dan farklıydı. Çocuğum benim yaşıma geldiği zamanki Oslo da bugünkü Oslo’dan farklı olacak. Ancak şurası kesin: ben, hem kendi çocuğumun hem de diğer bütün çocukların, yıllar önce beni dayanışma ve refahıyla büyüleyip, kendisine bağlayan bir Oslo’da yaşayabilmeleri için elimden geleni yapacağım.

Partinizin genel anlamda en önemli ve öncelikli vaatleri nelerdir?

Bu seçimler bizim hayatımız kadar çocuklarımız, torunlarımızın hayatı için de önemli. Çevre sorunlarını çok geç olmadan çözebilmemiz, şu an vereceğimiz kararlara bağlı. Doğayı ve iklimi korurken aynı zamanda daha iyi toplu taşımacılık, daha temiz hava ve yeni iş alanları yaratmak mümkün.
Herkese eşit imkanlar sunan bir Norveç yaratabilmemiz, elimizdekileri adil bir şekilde paylaşmak ve önemli sorunları birlik içinde çözmekle olur. Bireylerin yaşam standartları arasında uçurumlar olmayan bir toplum, herkesin güven, birliktelik ve emniyet içinde yaşadığı bir toplum olur.
SV için en önemli konular çevre ve adalettir. Önümüzdeki sonbahardaki seçimlerde, geleceğimiz için son derece önemli kararları kimin alacağını belirleyeceğiz.

SV'nin bu secimde öncelik verdiği konular şunlar:
1. Norveç'te daha az petrol çıkarmayı, çevreyi daha çok korumayı vaat ediyoruz.
2. Şehirlerde daha fazla tren, bisiklet yolu, daha iyi toplu taşımacılık ve daha az araba olmasi için çalışacağız.
3. Okula, sağlık ve bakım alanlarına daha fazla yatırım yapmalıyız. Okullar, hastaneler ve bakımevlerini kaliteli ve ücretsiz yapacağız.
4. Özelleştirme insanlar arasındaki farklılıkları arttırır ve toplumda güvensizliğe yol açar. Toplumdaki en önemli görevleri (eğitim, sağlık ve bakım gibi) beraberce çözeceğiz.
5. Okullarda daha çok öğretmen, bedensel faaliyetler, iyi beslenme ve ödevleri okulda bitirmeye yardım eden yeni bir okul modeli vaat ediyoruz.
6. Yeni konutlar yapılarak gençlerin anne-babalarının gelirine bağımlı olmadan ev edinebilmelerini kolaylaştıracağız. Herkesin konut ihtiyacını karşılamayı garantilemek siyasi bir konudur; böyle ciddi bir konu piyasa kurallarına bırakılamaz.
7. Daha çok eşitlik için çalışacağız. Refah devletinin ağır işlerini yüklenen hanımlara tam gün ve sürekli iş hakkı istiyoruz. Babalara doğum iznine devam edeceğiz.
Partiniz, çok kültürlülük meselesi hakkında ne düşünüyor? Partinizin  yabancı kökenlilere ilişkin vaatleri nelerdir?
SV’nin amacı ayrım gözetmeyen, çok kültürlü bir toplumdur. Biz hem kültürel çeşitlilik, hem de birlik ve beraberlik barındıran bir toplum istiyoruz. İnşa etmek istediğimiz toplum, demokrasi, eşitlik, anti-ırkçılık, insan hakları, ifade özgürlüğü ve adil paylaşıma dayalı bir toplumdur. Bunun için özellikle su konulara önem veriyoruz:
·      25 yaşından küçük herkes için iş veya eğitim hakki
·      Göçmen kadınlara çalışma fırsatı yaratmak
·      Yabancı kökenlileri kontenjanla işe almak
·      Yetişkinlere eğitim olanakları (voksenoplæring)
·      Çifte vatandaşlık hakki.
·      Başörtülü kadınlar için her türlü iste çalışma hakki
·      Çocuklara anadil eğitimi
·      Irkçılığa karşı mücadele
SV’nin göç ve iltica konusundaki ana görüşüyse insani, yasaların tam olarak uygulandığı ve adil bir sığınma ve göç politikası oluşturmak. Norveç’e göç sırasında Norveç’teki ücret ve çalışma koşullarının korunması şarttır. Bunu sağlamak için çalışıyoruz. Bu alanda öncelik verdiğimiz konularsa şunlar:
·      Göçmen işçilerin haklarının korunması ve eğitiminin sağlanması
·      Sığınmacılara, başvurularına yanıt beklerken çalışma izni verilmesi
·      İnsanın ailesiyle birlikte yaşaması bir insan hakkıdır. Aile birleşimi üzerinde herhangi bir kısıtlama olmamalı.
·      3 yıl veya daha fazla Norveç'te kalmış çocuklara sığınma hakki
·      18 yasının altındaki tüm refakatsız sığınmacı çocuklar için sürekli oturum hakki
·      Sığınma uygulamalarında temyiz için yeni mahkeme kurulması
·      Aileler ve diğer ziyaretçiler için vize uygulamalarının kolaylaştırılması
·      Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan daha çok sayıda mülteci almak

Partiniz özel okullara karşı neler düşünüyor?

SV farklı kökenlerden gelen çocukların daha fazla bilgi edinmesi ve eşit fırsatlara sahip olabilmeleri için devlet okullarını güçlendirmekten yanadır. Özel okullar büyük ölçüde eğitim düzeyi yüksek aileler tarafından kullanılmaktadır. Özel okulların daha yüksek oranda kullanılması öğrencilerin ailelerinin birikiminin önemini arttırarak Norveç'teki okullar arasında büyük farklılıklar yaratacaktır. Entegrasyona katkıda bulunmak ve dini farklılıkları arka planda bırakmak için, SV ortak eğitim sağlayan devlet okullarından yanadır.

onsdag 28. august 2013

Kultursensitivt barnevern

Vold mot barn kan aldri foklares med kultur. Alle i samfunnet, også folk med minoritetsbakgrunn, skal vite at barn har egne rettigheter og bruker man vold mot barn, kan barn fratas fra foreldrene. Slik er det.

Men det er noe mistillit til barnevernet blant minoritetsgrupper. Dette må vi ta på alvor. Vi må forstå at noen er redd, noen er sint, noen har mistillit. Da nytter det ikke å si at de ikke skal ha mistillit.
Vi må blant annet øke flerkulturellkompetanse hos barnevernet. Når barnevernet skal redde barn ut av voldelige forhold må det ta hensyn til barnets kulturelle bakgrunn.

Takker Elwis Chi Nwosu som har bringet saken, "Kultursensitivt barnevern", til bystyret. Her er hans forslag.

Her er Berit Berg sitt innlegg i konferansen «Hvordan øke gjensidig tillit mellom barnevernet og innvandrerbefolkningen?» som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med NAKMI, IMDi og KS arrangerte 26. september 2012.

Bildet er fra Utrop: http://www.utrop.no/21903

tirsdag 27. august 2013

Kulturutredningen 2014 - Den offentlige kulturpolitikken skal bygge på kulturens egenverdiSi gjerne fra hva du synes om Enger-utvalgets NOU 2014:4 Kulturutredningen 2014 hvis du har lest den.

Gjerne kommenter byrådets høringsuttalse også.

Jeg er svært glad for at byrådet slutter seg til utvalgets konklusjon, nemlig:

”At begrepene demokrati, rettferdighet og mangfold legger grunnlaget for en offentlig kulturpolitikk. Videre at kulturbegrepet ikke underordnes andre formål som forebygging, helse eller integrering. Med dette menes at den offentlige kulturpolitikken skal bygge på kulturens egenverdi.”

Tøyen-avtalen begynner å gi resultater

Tøyen-avtalen begynner å gi resultater. Gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen Tøyen er allerede iverksatt. :-)

Det er viktig at folk i Tøyen-området og i Gamle Oslo involverer seg i Tøyensatsingen og gir innspill til oss, politikere. Her har du rapporten byrådet har levert til oss i bystyret og som viser hvor langt man er kommet i de enkelte punktene i avtalen.

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg%5C2013_08%5C1016173_1_1.PDF

søndag 25. august 2013

SV, mangfold, innvandring og asyl


 
Det er forskjell på partiene!

SV, mangfold og integrering


Vårt mål er et flerkulturelt samfunn uten diskriminering. Vi ønsker rom for ulikhet, som er kjennetegnet av samhold, tilhørighet og fellesskap. Det samfunnet SV jobber for skal bygges på felles og ufravikelige verdier som demokrati, likestilling, antirasisme, menneskerettigheter, ytringsfrihet og rettferdig fordeling. Derfor:
*    Jobb eller utdanning til alle under 25 år
*    Gi innvandrerkvinner mulighet til arbeid
*    Kvoter minoriteter til de er i arbeid like mye som andre
*    Sats skikkelig på voksenopplæring
*    Mennesker kan ha to land. Innfør dobbelt statsborgerskap.
*    Like rettigheter for kvinner - med eller uten hijab
*    Sats på morsmålsopplæring. Det er smart.
*    Kamp mot rasisme

SV, innvandring og asyl

Vi står for en human, solidarisk, rettssikker og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk samtidig som at norske lønns- og arbeidsvilkår opprettholdes. Derfor:
*    Kamp mot sosial dumping av arbeidsinnvandrere
*    Gi norskopplæring til arbeidsinnvandrere
*    La asylsøkere jobbe mens de venter på svar
*    Å leve sammen er en menneskerett. Ingen begrensning på familiegjenforening
*    Asylbarna som har vært i Norge i 3 år eller mer må få bli
*    Varig opphold til alle enslige mindreårige asylsøkere - i barnevernets ansvar
*    Eget ombud for asylsøkere
*    Ny domstol for klage på asylsøknader
*    Bra med familier og kjente på besøk. Lettere adgang til visum.
*    Ta imot flere flyktninger godkjent av FN
Sjekk hva andre partier sier! Du skal se at SV er ganske alene på mange av disse punktene. Gi oss mer makt for å vinne med vår politikk. Stem SV!

Her finner du brosjyren som pdf 

                     

torsdag 22. august 2013

Protestene i Tyrkia

GEZI-protestene mot regjeringen i Tyrkia i mai og juni, har vært den tøffeste motstanden siden AKPs president Erdogan og AKP kom til makta for 10 år siden. Nå har protestene tatt andre former, men de fortsetter fortsatt.

Les resten på nyemeninger.no