lørdag 26. mars 2011

Mitt innlegg i prinsipprogramdebatten i SVs landsmøte

Kjære landsmøte, gode kamerater!
Vi må gjerne diskutere velferdsstaten og innvandring, men da må vi gjøre det på en skikkelig måte. Vi må bl.a. Understreke at vi trenger flere folk utenfra for å kunne opprettholde vår velferdsstat - ikke bare med en setning som vil bidra til den negative holdningsutviklingen som vil fremstille innvandrere som liteverdige mottagere av offentlig støtte, som en belastning for offentlige budsjetter, som velferdsmisbrukere! Etnisk likestillingsutvalgene sentralt og i Oslo ønsker derfor at setningen "Velferdsordninger skal ikke hindre folk i å ta utdanning eller delta i arbeidslivet" flyttes fra kapittelet om migrasjon og mangfold til kapittelet om velferd.
Vi har twitret under landsmøte, vi har brukt Facebook, Bård
Vegar har brukt det fantastiske verktøyet som heter "Søk" for å ikke
finne noe treff på "rettferdig fordeling" i Høyres program :) Men hvor
går vi? Hva er meningen med vårt århundres største teknologiske
fremskritt? Skal vi la tilfeldighetene eller de største
teknologimonopolene eller den private sektoren i å sitte i føresete
for utviklingen av dette magiske verktøyet som heter IT?
 Nei. Som et sosialistisk, moderne og endringsvillig parti, må vi ta
ansvar og utvikle IT til å bli et rødt og grønt verktøy i
demokratiets, kunnskapens, næringsutviklingens og miljøets tjeneste.
Men hva er da rød-grønn IT?
"Rød IT" er å bruke IT for økt demokratisering og deltagelse. For å
slippe å sløse med ressurser ved å oppnå modernisering og
effektivisering i bl.a. læring, helse og omsorg, industri, produksjon,
juss, kultur, landbruk og samferdsel.
Rød IT er å drive med elektronisk opplysningsarbeid til folket og
hente innspill fra folket direkte.
Utrolig mye kunnskap er tilgjengengelig på Internett. Tilgang til
denne kunnskapen gir makt. Rød IT er å legge til rette for at tilgang
til denne makten er lik for alle: det er å bruke mer penger til
infrastruktur, pc'er og Internett til vanlige folk og at disse blir
tilgjengelige på bibliotekene, skolene, studentbyer, felles
møteplasser i boligkollektiver, aldershjem og lignende.
Rød IT er å jobbe for at kommunen og staten har nok kompetanse til å
bestille gode løsninger og slippe å tape millioner av kroner i
mislykkede IT prosjekter.
Rød IT er å være mot datalagringsdirektivet. Det er også for å være
for fri programvare.
"Grønn IT" er å vite at IKT-næringen står for omlag to prosent av det
samlede CO2-utslippet. Serverparker, PC'er og IT-utstyr krever mye
strøm. Men IT er også en del av løsningen fordi vi kan redusere
utslippene ved å virtualisere serverparker. Vi kan bruke mer video og
konferanseverktøy for å redusere flyreiser for møtevirksomhet. Vi kan
tidsstyre lys, varme og ventilasjon. Vi kan bruke storskjermen mer og
skrive ut mindre på slike møter som vårt landsmøte.
Jeg gleder meg til mer SV-debatt for en rød-grønn næringsutviklings-
og informasjonsteknologisk politikk.

søndag 6. mars 2011

En human, solidarisk og rettssikker asyl– og flyktningpolitikk

Mennesker søker om asyl fordi verden er verken stabil eller fredsfull. Som sosialister må vi ha en politikk som gjør at vi kan oppfylle ansvaret vi har ovenfor verdens flyktninger på en god måte. Blant målene bør det være å ta i mot flere kvoteflyktninger. Et annet viktig mål skal være å behandle asylsøknadene med et solid og rettsikkert system, med god kunnskap om ulike land og etter retningslinjer fra FNs høy kommissær for flyktninger, UNHCR. Og ikke minst, må vi sørge for at asylsøkere som venter på sin søknad behandlet og asylsøkere som får avslag men ikke kan returneres får et verdig liv.

Les resten i  Flyktningbloggen.