onsdag 22. juni 2016

Bystyret vedtar en ambisiøs klimastrategi for Oslo


Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, av noen andre. Vi skal selv ta ansvar i Oslo og bruke alle virkemidlene kommunen har.

Strategien oppsummert:
  • Vi setter opp farten fra det forrige byrådet
  • Vi prioriterer fotgjengere, syklister og kollektivreisende over privatbiler
  • Vi sørge for at gjennomføring av klimapolitikken er forpliktende for alle byråder og virksomheter i kommunen, gjennom klimabudsjetter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar