fredag 21. august 2015

Mitt kulturpolitiske arbeid

I mitt arbeid anående Oslos kulturliv og –tilbud, har jeg lyttet mest til fagorganiserte og kunstere og kulturfolk selv. 

Jeg har ført en kamp mot høyresidens vedtak om å droppe ungdommens kulturkort i Oslo. Har jobbet for å få byråden skaffe flere lokaler til kunstnere med bl.a. sikring om å involvere kulturaktører som holder til i Maridalsveien 3 involveres aktivt i den videre reguleringsprosessen for kvartalet.

Har gjort en kjempe innsats der vi besøkte byens samtlige bibliotekfilialer, samlet innspill og bidratt konstruktivt til byrådets biblioteksmelding. I samarbeidet med folket reddet vi Nordtvet, Bjerke, Smestad og Rommen bibliotekene fra nedleggelse.

Bidratt til Fotografiets Hus i Oslo:  SV mener at et aktivt kommunalt eierskap er bra og nødvendig innenfor kultursektoren – også innenfor feltet fotografi. Samarbeid med staten er naturlig og viktig, men byen vår må sitte i førersetet fordi fotografiets hus foreslås akkurat her, akkurat i Oslo og vil først og fremst være tilgjengelig for Oslos folk! 

Har ellers prioritert:


 Kamp mot salg av Oslos egne kino.

 Jobbet for en anstendig fremtid for Munchs verk og Munch-muse

 Jobbet / jobber for å bevare og styrke lokale bibliotek og for et flott nytt bibliotek i Bjørvika

Har jobbet mot at Oslo Nye skulle bli et prosjektteater

 Jobbet for flere kulturstasjoner i bydelene

 Jobbet for å skaffe billige atellier og produksjonssteder for kunstere med bl.a. kamp om Borgen, nye atellier i Kirkeveien 41, nye atellier i Maridalsveien 3… Følger Much-avtalen på punktet som pålegger byrådet ansvar om å kartlegge bygg kommunen eier for å skaffe flere produksjonssteder for kunstere

 Jobbet mot høyresidens vedtak om å droppe ungdommens kulturkort i Oslo

Arbeid for å gjennomføre et kulturskoleløft i Oslo med en plan for etablering av en kulturstasjon i alle bydelene, redusere foreldrebetalingen og å innføre søskenmoderasjon, plan for at samarbeidet mellom kulturskolen og skole/AKS og at kommunen  må sikre at ansatte i kulturskolen sikres 100% stillinger om man ønsker det.

 Mot byrådens ”iver” om å ta fra drifts- til såkalte ”innovasjonsmidler” for bedre forutsigbarhet for kunstere

700 nye kulturskoleplasser via Tøyen-avtalen

Ja til Hausmania og Maridalsveien 3. Ja til det ikke-kommersielle kulturlivet i Oslo

"Bokhandleren i Oslo" må leve

En stor privat monopol er ikke bra for filmtilbudet i Oslo

Vi foreslår å gjennomføre et kulturskoleløft i OsloIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar