mandag 31. august 2015

Målet må være jevnt antall primærsøkere til alle videregående skoler i Oslo

Vi i Sosialistisk Venstreparti, SV, er kritiske til dagens rent karakterbaserte opptakssystem til videregående skoler i Oslo. Kombinert med stykkpris-finansiering skaper dette et skille mellom merpopulære og mindre populære skoler. Det betyr selvsagt ikke at populære skoler er nødvendigvis bedre enn de mindre populære, men når skoler i tillegg får penger per stykk, dvs. per elev, gir dette mer penger til allerede mer populære skoler med flere elever, mens de mindre populære skolene kan havne i en ond spiral der de heller ikke kan få midler til å øke sin ”popularitet” fordi at de har færre elever.

Når systemet først er slik at opptaket utelukkende baseres på elevenes karakterer og skolenes popularitet, og når det er store forskjeller mellom primærsøkertallene til ulike skoler, stiller jeg tre spørsmål til Oslos skolebyråd i dag:

1.   Har byråden en politikk for å utjevne primærsøkertallsforskjellene til ulike skoler?

2.   Oversiktstabellen i svaret fra byrådsavdeling for kunnskap og utdanning den 16.06.2015 til mitt spørsmål av 3.05.2015 (https://www.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg%5C2015_06%5C1105919_1_1.PDF ), viser at det er store forskjeller i primærsøkertallene mellom skolene. Lurer på om denne oversikten ble lagd som svar til mitt spørsmål eller om den fantes allerede? Hvis oversikten finnes allerede, lurer jeg på hva den blir brukt til: Brukes den for eksempel til å dele kunnskap fra “populære” skoler til mindre populære skoler når det gjelder å sikre seg mange søkere?

3.   Antall primærsøkere til Oslo Katedralskole er 10 ganger så mye som antall primærsøkere til Bjørnholt skole på STUSP1, dvs. Studiespesialisering, til Vg1 skoleåret 2015/2016, hhv. 300 og 31! Slike forskjeller kan man se mellom flere linjer og skoler i oversikten. Har byråden foretatt en analyse av denne situasjonen? Hvis ikke, kan hun tenke seg å foreta en slik analyse? Hva gjør byråden ellers for å utjevne primærsøkertallene til Oslos videregående skoler både på kort og lang sikt?


Håper faktisk ikke på noe raskt svar på disse spørsmålene denne gangen slik jeg vanligvis gjør når jeg stiller kritiske spørsmål til Høyre- og Venstrebyrådene. Jeg håper bare på et byrådskifte i Oslo slik at vi kan ta et ordentlig oppgjør med forskjellsskolen i Oslo!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar