søndag 16. august 2015

Mitt arbeid for Oslos barnehager


I  mitt arbeid angående barnehager de siste årene i Oslo bystyre, har jeg jobbet i samarbeid med gode kamerater i SVs bystyregruppe, partiet, våre bydelsyutvalgsfolk, fagbevegelsen, barnehageansatte og foreldre.

Her er noe av det jeg har bidratt med:

Har kjempet mot salg av kommunens barnehager.

Jobbet med SVs alternative forslag til byrådets sosialmobilitetsmelding med bl.a. mer offensiv innsats med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte, mer tillit og mindre byråkrati i barnehager, gjort motstand mot å innføre læringsmål i barnehagen, styrking av språkmiljøer og språkutvikling, og krav om at gratis kjernetid bør utvides til å gjelde flere bydeler og at også 3 åringene bør omfattes av ordningen. Sosial utjevning i barnehage og skole er ikke som byrådet foreslår å i større strekning å innføre mer måling, systemer og normer som fører til en økt byråkratisering for barnehagene og skolene. Men å satse på de som jobber i barnehagene og skolene.

Fulgt opp SVs forslag for to hovedopptak per år i barnehager, og samme bemanningsnorm og tilsvarende lønns- og arbeidsforhold  i private barnehager som i kommunale. Har jobbet for å begrense midlertidige barnehager og øke nye barnehageplasser i kommunal regi. Har jobbet med og foreslått en bydekkende kveldsåpen barnehage. Krevd gratis kjernetid i alle bydeler og for alle barn uten noe inntektsgrense. Og ikke minst har vært med og sikret bemanningsnorm i kommunale barnehager via Tøyen-avtalen.

Damvokteren friluftsbarnehage på Kampen - Skal en privat barnehageeier kunne legge ned driften og si opp de ansatte - for så å åpne på nytt etter noen uker med nye barn og nye ansatte? 


Har byråden sikret at alle barnehagene og skolene i Oslo har overgrep mot barn oppe som tema på foreldremøtene?  


Hurra for kveldsåpne barnehager. Ingen ekte likestilling for alenemødre som må jobbe i skift og turnus uten kveldsåpne barnehage.

Lik bemanningsnorm, like lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og likt kvalitetskrav for private barnehager som kommunale!

Oslo er prisgitt av private barnehageutbyggere som ikke vil bygge! Ingen midlertidig barnehage må stå mer enn 5 år i byensgrønne arealer. Byråden må med en gang igangsette tiltak for å erstatte disse med permanente barnehagebygg.
 
Gleder meg til fire nye år for å jobbe for en god standard i Oslos barnehager og for fornøyde barn, foreldre og ansatte!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar