onsdag 20. mai 2015

Oslo må ta en veileder rolle i å bosette lengeventende asylsøkere på mottak


Å ta imot 10.000 flyktninger vil lett kunne koste like mye som tre jagerfly som landene flyktningene rømmer fra, kan bombes med. Ja, her gjelder det altså å prioritere riktig!

48 år gamle Nedal sitter på mottak mens Norge krangler om 10.000 av hans landsmenn fordi det ikke er nok boliger, leser vi i NRK Østfold sine hjemmesider. Mens flyktninger i Danmark må vente maks to måneder på bosetting, venter norske asylsøkere i 1,5 år. I Danmark setter man opp moduler på kommunale tomter, hver fjerde leilighet som blir ledig i et boligbyggelag stilles til disposisjon for blant annet flyktninger, og at asylmottak opprettes på få dager ved akutt behov. Tiltak som vi også kan ha her i vårt land.

– Jeg vil bare være med familien min, det spiller ingen rolle hvordan vi bor, sier Nedal.

I dag venter altfor mange personer som har fått oppholdstillatelse på å bli bosatt i en kommune. Å bli boende på asylmottak i årevis kan skade både helsa og evnen til å klare seg selv. Det er passiviserende. Det er demotiverende. Det er meningsløst. Det er trist. Det er helt avgjørende for den enkeltes livskvalitet og god integrering å sørge for raskere bosetting.

Det handler om vilje!

SVs forslag i Oslobystyre er helt gjennomførbart: Oslo kan og bør ta initiativ til å samle landets ordførere og lage en plan for bosetting av de over 5 000 menneskene, deriblant 700 barn, som i dag sitter og venter på mottakene.

Men det stemmes dessverre ned av bystyrets flertall som består av Høyre, Venstre, KrF, FrP og Arbeiderpartiet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar