søndag 10. mai 2015

Nei til regjeringens innstramminger i utlendingsloven som vil gå hardest utover kvinner!

 

Når man gifter seg i dette landet, kan man skille seg etter en time, en måned eller ett år om man vil. Hvorfor skal kvinner som kommer til landet via familiegjenforening holde ut i ekteskapet i tre, eller som regjeringen nå foreslår, i fem år?  Hvor er rettferdigheten? Hvor er likestillingen? Denne regelen kan utsette kvinner for overgrep og vold; de kan kanskje ikke returnere, men må holde ut i ekteskapet til de har vært her i de fem årene.
Regjeringens innstramminger i innvandringspolitikken går hardest over kvinner. Dette kan ikke fortsette. Vi vet at ikke alle samliv utvikler seg godt. Det gjelder også for samliv basert på familiegjenforening. Men, ektepar i gjenforente familier i Norge er underlagt et regelverk som i praksis ikke tillater skilsmisse de tre første årene.  Dette kan ikke Norge være bekjent med. Kvinner uansett hvor i verden de kommer fra kan ikke bli nødt til å underkaste seg mannen eller holde ut i psykisk eller fysisk voldelig ekteskap.
Mange av disse kvinnene flytter til Norge fra samfunn som ikke aksepterer skilsmisse og som de derfor ikke kan vende tilbake til. Vårt regelverk tvinger dem, og barna deres, til å bli i Norge og til å holde ut i familieforhold som utvikler seg på måter som norske kvinner ville hatt rett til å bryte ut fra.  
SV støtter Mira senterets aksjon og sier:
Vi sier nei til regel om fem års ekteskap for selvstendig grunn til opphold.
Kvinner må få permanent oppholdstillatelse fra ankomsten, fra dag én!

Utledningsloven slik den er svekker likestilling og rettssikkerhet allerede. Regjeringens høringsforslag om å øke aldergrensen fra 18 til 24 år for familieetablering, og samtidig heve inntektskravet til kr 304 500 er kontrollregler som undergraver hensynet til rettsikkerhet, likestillingsprinsippet og diskrimineringsvernet.

Hva er rikere enn hjerter som slår for hverandre? Det er uhumant å holde familier, å holde hjerter som slår for hverandre fra hverandre bare fordi familien ikke har en viss inntekt. Hvorfor kan ikke en far som tjener 204 500 kroner gjenforenes med barnet sitt? Har ikke fattige folk rett til å ha et familieliv?  

Vi sier nei til å begrense familienes mulighet til å bo sammen.
Vi sier nei til inntektsgrense når familier skal forenes!
Vi sier nei til en inhuman lov som ikke gir fattige folk rett å forenes med sine kjære!

Et generelt prinsipp for lovgivning må være universalisme, altså formell og reell likebehandling av mennesker, uansett hvilken bakgrunn de måtte ha. Dette er da også hovedtendensen i norsk lovgivning. Hvorfor skal det da være et annet krav til giftemålsalder – 24 år – for dem som finner lykken i utlandet, mens det for alle som bor i Norge er 18 år?

Danmark har introdusert aldersbegrensning i 2002. De  kritiseres både av Institut for menneskerettigheter (IMR) i København og av FN. FNs Kvinnekomité har oppfordret Danmark til å ”consider revoking the increase in the age limit for family reunification with spouses, and explore other ways of combating forced marriages”.

Tiltak om aldersheving er en kollektiv avstraffelse i en politisk forestilling mot tvangsekteskap – ikke minst når hele 98 % blant 18 – åringer med for eksempel pakistansk bakgrunn er ugift i følge SSBs tall.

At noen skal få lov til å gifte seg når de er 18, mens andre må vente til de er 24 er forskjellsbehandling. Det er ikke likestilling.

Vi krever 18 år som aldersgrense for alle som vil inngå ekteskap.
Vi sier NEI til regjeringens innstramninger i innvandringspolitikken som går hardest utover kvinner. Vi krever likestilling og rettferdighet nå, fordi tid for rettferdighet er alltid, alltid nå!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar