søndag 3. mai 2015

Osloskolen - best i test?


Kristin Clemet utroper Oslo-skolen til verdens beste skole. Også vi i SV ser mye positivt i Oslo-skolen. Men der Clemet ser testregimet i skolen som en del av suksessoppskriften, ser vi og stadig flere dette som noe av det mest urovekkende i Oslo-skolen.
SV er for så mye læring som overhodet mulig. Ekte læring er mer enn å være «best i test». Og vi må selvsagt skaffe kunnskap om hvordan elevene i Oslo gjør det faglig. Men når testingen og målingen blir så dominerende som den har blitt i Oslo-skolen, da kommer testingen i veien for reell læring.
Vi blir svært bekymret når vi hører om elever som presses til ikke å gjennomføre prøver, for å unngå å trekke ned skolens snitt. Høyrebyrådet i Oslo har lagt til rette for dette, blant annet gjennom å knytte rektorers lønn direkte til elevenes prestasjoner på prøver. Man kan, som Clemet gjør, kalle dette «ansvarliggjøring». Men læringsfremmende er det ikke.
En god skole er også en skole med mindre mobbing, færre helseproblemer og hvor elevene opplever mestring. Derfor blir vi også svært bekymret når vi stadig oftere hører om barn som er sykelig stresset på grunn av skolens prestasjonspress. I en tid da de psykiske problemene blant barn og unge er økende, trenger vi en skole som bidrar til å demme opp for dette, ikke det motsatte.
Når Oslo-skolen gjør det godt til tross for underfinansiering og underbemanning, tror vi ikke det skyldes Høyres testregime, men heller Oslos ansvarsfulle og dyktige lærere. SV vil ha flere slike lærere, og færre prøver og tester.

1 kommentar:

  1. Dette var god lesning, tusen takk. Håper flere partier slår an lignende toner og holder fast i melodien gjennom og etter valgkampen.

    SvarSlett