tirsdag 12. juni 2012

Oslo Kino må fortsatt eies av kommunen!


Oslo Kino må fortsatt eies av kommunen!


PDF enkelt side
Klikk her for PDF utgaven
Klikk på bildet for en større versjon
Kunst og kultur bidrar til å danne et helt menneske. Det offentlige skal være garantisten for at alle, uavhengig av sin sosioøkonomiske bakgrunn, har tilgang til kunst og kultur.
Oslo Kino har jevnt god kvalitet på filmene, den tilbyr film til et bredt publikum, billettprisene er greie og den har mange filialer rundt omkring i byen.
SV er svært kritisk til privatiseringen av Oslo Kino. Et eventuelt salg til en stor internasjonal kinomonopol vil gi økt konkurranse. Økt konkurranse vil igjen gi mindre spillerom: Kommersielle hensyn vil bli det viktigste når flere film­selskap kjemper om seteplassene. Ingen vil vise små, «ulønnsomme» filmer, og filmtilbudet vil derfor bli smalere.
Kommunen kan ikke gi bort sitt ansvar på dette området og håpe på at konsesjoner alene kan erstatte dette eierskapet - et eierskap som den unike, snart 90 år lange kulturtradisjonen med Oslo Kino i spissen, er en del av.
Oslo Kino gir også rom for alternative visningsarenaer, deriblant festivaler som Film fra Sør, Skeive Filmer og Oslo Dokumentarkino. Det er ikke sikkert at et kommersielt monopol eller beinhard konkurranse mellom to store kinogiganter gir mulighet for slike festivaler. Mangfoldet ivaretas av det kommunale monopolet. Vi må heller rendyrke dette enn å miste det.
Oslomarkedet betyr enormt mye for filmimporten til Norge. Den film som ikke er vist i Oslo, er ikke mulig å importere. Oslo er inngangsporten til all film til Norge, og har slik sett et stort ansvar overfor resten av landet.
Dersom kommersielle hensyn overtar i Oslo, vil mindre filmer ikke bare ikke bli importert til Oslo, men til hele landet. En privatisering vil føre til smalere filmproduksjon i Norge. Oslo Kino er en tradisjonsrik, solid, lønnsom og profesjonell kulturinstitusjon. Den bør fortsatt eies av kommunen.Gülay Kutal,Oslo SVs representant i bystyret, medlem av kultur- og utdanningskomiteen
kutgul@gmail.com
Kultur
Gülay Kutal

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar