søndag 10. juni 2012

Borgen-kunstere og musikere må ivaretas!


Borgen (Bispegata 12), et praktbygg av sitt slag, har huset kunstnere, musikere og nisjehåndverkere i tyve år. Her har lav husleia mulgigjort flere kunstere holde på med arbeidet sitt og bidra til kulturlivet i Oslo. Her har ca 30 kunstere atelier. I tillegg   er det verksted, industriell design kontorer og øvingslokaler til msuikere. PÅ 19 år har 500 band vært innom Borgen, dvs. minst 2000 musikere. 25 band øver i dag; de yngste er 11-12 år og de eldtse er over 60. Borgen representerer i dag et unikt kulturhus, et produksjonssenter og arbeidssted for kunstnere, arkitekter, musikere og håndverkere. 

Nå ser det ut til at Borgen skal rives. "Dermed inngår kunsten", som Heidi Bergsli, stipendiat ved Storbyprogrammet på Høgskolen i Oslo, påpeker i Billedkunst no. 5, 2010, "i en konsumstrategi uten hensyn til at kunsten krever sin arbeidsprosess og et fast produksjonssted." 

Bygget skal rives for at det planlagte Follobanen skal realiseres. Men det er ennå ikke klart når arbeidet skal begynne. Kulturbyråd må sørge for at kunsterne kan være i Borgen til rivingsarbeidet begynner, og de får et likeverdig alternativ, et annet sted å være etterpå. 

Ateliersituasjonen for yrkesaktive kunstnere i Oslo er prekær. Bjørvika og Fjordbyen kan bli et sted der kunstnere får mulighet til å etablere arbeidssteder. Det må finnes flere produksjonssteder for kunstere slik at de fortsatt kan bidra til et blomsterende kulturliv i byen vår.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar