onsdag 6. juni 2012

Høyrebyråden må høre mer på elev- og lærlingombudet!


Ordfører,

Elev- og lærlingombudets årsrapport begynner med et bilde fra en naturfagtime på Kalvskindet skole i Trondheim. Bildet er fra ca 1900-tallet. Tiden går, elevene står, ordfører. Tror kanskje man ikke var opptatt av dette i noe særlig grad i år 1900, men i dag er det en demokratisk nødvendighet at elevene kan om sine rettigheter og de kan regelverket på skolene.

Ombudet skal få ros fra SV for sin informasjonsstrategi på nettet og andre sosiale medier: Både elevombudet.no og ung.no gir masse informasjon til elevene. Navigasjonen er veldig bra gjennomtenkt slik at det virker som det ikke er en ting elevene ikke kan finne svar på. Alt fra "Slik setter du opp en CV", "Skader ved spiseforstyrrelser" til "Hvordan får du tak i kondomer?" og "Hjelp det er naken bilder av meg på nettet"! Ombudets nettsteder fungerer som en kjempeinformasjonkanal og det gledelige besøkstallet på 28 766 unike besøk forteller oss at ungdommen bruker nettstedet aktivt. Det hadde vært morsomt å sammenlikne dette med antallbesøkende på Oslo kommunenes hjemmeside, ordfører, men det tror jeg ikke vi har tall på. Det viser videre at sidene om rettigheter og klaging står for en høy prosentandel av brukerne, og statistikken viser at ombudets informasjon er lett tilgjengelig på mange viktige søkeord.
Ombudet skal også ha ros for sin informasjonsstrategi på nettet der de bruker sitt nettsted, Facebook, Twitter ogung.no helt bevisst: noe for å spre nyheter, noe for rettighetsinformasjon, noe for å spørre direkte og noe for diskjusjon.
SV er opptatt av at det skal finnes nok lærlingeplasser og lærlingene skal lykkes. Til sammen møter ombudet rundt l000 lærlinger per år. I løpet av en toårsperiode er dermed ombudet i direkte kontakt med de aller fleste av lærlingene i Oslo. Dette er svært viktig for lærlingenes medvirkning. Vi støtter, ordfører, ungdommens maktutredning og ombudets vurderinger, og går også inn for forsøk med lærlingråd, som paralleller til elevråd, slik ombudet anbefaler. 
En av henvendelsene ombudet har mottatt, har handlet om narkotikaaksjoner med hunder på skolene. SV har vært enig med ombudet i sine fleste argumenter for hvorfor dette ikke er en rettsikker praksis. Ordfører, jeg vil utfordre byråden og dermed skolene til i enda større grad å lytte til både ombudet og elevenes erfaringer med skolen - enn det de har gjort i denne saken.
SV ønsker ombudet lykke til videre i den viktige rollen de har for elevenes og lærlinbgenes rettigheter og medvirkning.

(Bystyreinnlegg - 6.6.2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar