onsdag 6. juni 2012

IT for folket


Ordfører,

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et stort og viktig verktøy for modernisering og effektivisering. Det blir stadig viktigere for næringsutviklingen i Norge. IKT er også helt sentralt for utviklingen av offentlig sektor. SV er glad for å tydelig kunne støtte denne utviklingen i forslaget om å tilby gode digitale tjenester til Oslos befolkning. 

SV mener, ordfører, at IT bør brukes for økt demokratisering og deltagelse, og for å utjevne forskjellene mellom folk når det gjelder erverving av kunnskap og informasjon. Min kollega, Ivar Johansens private forslag, en døgnåpen helautomatisk digital forvaltning, vil kunne brukes til elektronisk informasjon- og opplysningsarbeid. Kommunen og etatene skal kunne hente innspill direkte fra folket. Spørsmål og svar, debatter mellom folkevalgte og velgere skal kunne foregå åpent. Man skal kunne synliggjøre offentlige tjenester, lov og regler, plikter og rettigheter i en Livs IT struktur; folk vil kunne få muligheten til å abonnere på nyheter kategorisert på ulike interesseområder og til slutt man skal kunne bruke hele folket inkludere som høringsinstanser. Åpne for innlevering av innspill i form av kommentarer og med elektroniske skjema vil kunne bidra til større demokratisk deltagelse. 

Vi håper byrådet kan involvere bystyret i prosessen fremover. SV vil gjerne bidra på spesifikasjonen og implementeringen av en digital døgnåpen forvaltningsløsning for innbyggerne våre. 

(Bystyreinnlegg - 6.6.2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar