onsdag 13. juni 2012

Det er ikke antall barn som forhindrer intgerering; det er diskriminering i arbeid som holder damene utenfor!

Carl I Hagen sier på Oslo bystyre i dag at for mange barn hindrer integrering. Det er ikke antall barn som forhindrer intgerering; det er diskriminering i arbeid som holder damene utenfor! Mange damer som jeg har truffet, damer med blant annet tyrkisk, pakistansk, kurdisk og somalisk bakgrunn, forteller meg at de ikke får jobbene de er kvalifisert for. De diskrimineres på vei til arbeid og mens de er i arbeid.

Det er sosial, utdanningsmessig og økonomisk bakgrunn som er årsaken til fattigdom. Kvinner som vil jobbe men ikke har nok kvalifikasjoner, må få et ordentlig og gratis tilbud. Det må være slutt på at kvinner som har nok kvalifikasjoner, ikke får jobbene de er kvalifisert for.

Carl I Hagen må innse at det ikke er antall barn som er hinder for integrering; det er diskriminering, det er at ulike damer ikke har like muligheter. I stedet for å telle barna, må Carl I Hagen telle antall damer som står utenfor arbeidslivet fordi  de har "feil" etnisk eller religiøs bakgrunn, eller feil hudfarge!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar