onsdag 18. juni 2014

Vekk med trynefaktor - ja til anonym retting av prøver og nei til store forskjeller i Osloskolen!

”Ja, men, det er ikke rettferdig!”
Hvor mange ganger hører man ikke barn og unge si det fordi barn og ungdom er meget opptatt av rettferdighet. Heldigvis, må vi si.

I denne saken, ordfører, setter ungdommens bystyre lys på en sak de opplever som urettferdig. De vil gjerne se at elevene blir behandlet likt og rettferdig, og at kjennskap til eleven og kjennskap til elevens skole ikke påvirker deres karakterer. 

Ordfører, 
Ungdommens bystyre sier: “I dag opplever mange elever at karakterene de får er urettferdige og at karakteren ofte settes med bakgrunn i hvem du er, ikke bare kunnskapen du sitter på. I en undersøkelse gjennomført av Elevorganisasjonen svarte 62,5 % av de spurte at de føler at hvem de er har vært med på å avgjøre én eller flere av standpunktkarakterene sine. Dette er bekymringsverdig.”

Og så sier de at ”mange elever kvier seg for å si ifra når de opplever å bli urettferdig vurdert, rett og slett fordi de ikke ønsker å komme på kant med læreren”.

De sier at dette kan også være et problem i forhold til eksamen: ”Dersom besvarelsen kommer fra en typisk «god» skole kan for eksempel forventingene legges høyere enn om den kommer fra enn typisk «dårlig» skole, eller de kan sette en høy karakter bare fordi de regner med at besvarelsen ligger på en viss standard. Derfor ønsker Ungdommens bystyremøte at eksamensbesvarelser skal være helt anonyme og ikke vise verken elevens eller skolens navn.”

Ordfører,
SV støtter ungdommens bystyrets alle tre forslag: Vi må ha et prøveprosjekt med anonym retting av heldagsprøver, og både elevens og skolens navn skal være anonymt ved skriftlig eksamen.

MEN, ordfører, SV vil peke på et viktig utsagn som Ungdommens bystyre har i dette forslaget. Utsagnet forsvinner midt i mellom alt annet tekst, men krever vår oppmerksomhet – og kanskje vår aller største oppmerksomhet. For ungdommens bystyre skriver: ”Det er store forskjeller mellom skolene i Oslo og dette kan påvirke sensor når karakteren skal settes”.

Ordfører,
Dette bør være en varsko for oss. Det kan høres ut som ungdommen som er opptatt av rettferdighet når det gjelder karaktersetting, tar den aller største urettferdigheten i Osloskolen for gitt. De ser at det er store forskjeller eller opplevde forskjeller mellom skolene i Oslo. De tar rett og slett hensyn til dette og prøver å gå rundt problemet med å anonymisere elevenes skole i eksamen.

Men ordfører,
Må det være sånn? Må det være store forskjeller mellom skolene i Oslo? SV mener, nei! Elevene skal oppleve alle Oslos skoler som likeverdige og like gode.

Ordfører,
Oslo er en delt by, har en delt skole. Flere ganger når vi har sagt at i Oslo er det A skoler og B skoler og forskjellene øker, har byråden avfeid det. Ungdommen innrømmer at det er store forskjeller mellom skolene i Oslo. Når skal byråden innrømme det?

(Mitt bystyreinnlegg 19.6.2014)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar