onsdag 18. juni 2014

SV stiller krav til private barnehager hvis de skal motta offentlig tilskudd


SV er glad for at bemanningsnormen er gjeninført i barnehagene fra 1. januar 2014 som en følge av Munch-avtalen. Dermed er det fortsatt et krav at det skal være en voksen per 3 barn under 3 år og en voksen per 6 barn over 3 år.

Men dette gjelder kun kommunale barnehager. Til tross for at private barnehager får like mye tilskudd som offentlige uten å påta seg noe risiko, gjelder ikke bemanningsnormen i private barnehager. Heller ikke kvalitetskrav som er satt i Oslo-barnehagen. Det er ikke rettferdig. Det er ikke mulig å forstå logikken i det!

SV foreslår derfor at Oslo kommune innfører krav ved konkurranseutsetting eller salg til private barnehager for å få kommunalt tilskudd:

1.    At de skal følge den kommunale grunnbemanningsavtalen,

2.    At de skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold

3.    At de skal følge kvalitetskrav som er satt i ”Oslo-barnehagen”. 

SV har stått for tidenes største barnehagereform og vil fortsette å jobbe med forutsigbarhet og kvalitet både i offentlige og kommunale barnehager. 

Her er SVs forslag til kvalitet i private barnehager. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar