onsdag 11. juni 2014

Lite penger til Osloskolen

Det har blitt færre lærere i Osloskolen sett i forhold til elevtallsveksten.
 
Jeg har nylig hørt at Bestum skole slår 4 klasser til 3 i 3. trinn, med hver klasse på 29 elever. Bestum skole er dessverre langt fra å være den eneste skolen som må føre tøffe sparingstiltak på bekostning av større antall elever per lærer og nødvendigvis redusert individuell oppfølging av elevene!

Da jeg spurte om skolebyråden ikke var enig i det i bystyredebatten i dag, så svarte hun:
- ”Skoler er som andre virksomheter. De må forholde seg til rammene som alle andre skoler."

SV mener at kvalitet i Oslobarnehagen og -skolen er avhengig av innsats. Kvalitet avhenger av å bruke nok penger for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i barnehage og skole. Kvalitet er å satse på videreutdanning og fagutdanning. Kvalitet er også avhengig av å sette inn vikar når det settes inn vikar.

Men svaret jeg fikk i dag forteller meg dessverre at Høyre-byrådet tar for lett på de store utfordringene Osloskolen sliter med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar