onsdag 18. juni 2014

Å kunne svømme er livsviktig - Vi trenger mer innsats i Osloskolen


Byrådet i bademeldinga skriver at det er først og fremst foreldrenes ansvar at barna lærer å svømme. Byrådet tar feil, ordfører, og de undergraver de lovfestede rettighetene til eleven. Det er satt opp kompetansemål i lesing og i regning. Og på akkurat samme måte er det satt opp detaljerte kompetansemål for svømming i nasjonal læreplan for kroppsøving. Er det først og fremst foreldrenes ansvar at barna lærer å lese eller å regne? Hvorfor skal det først og fremst være foreldrenes ansvar at barna lærer å svømme?

Orfører,
Byrådet må ta ansvar. SV mener at det er først og fremst skolens ansvar at barna lærer å svømme!

Kompetansemålene sier at etter 4. trinn skal elevene være trygge i vann og være svømmedyktig. Etter 7. trinn skal de utføre grunnleggende teknikker i svømming, på mage, på ryggen og under vann. Etter 10. trinn skal de svømme på mage, på ryggen og dukke. De skal kunne forklare og utføre å berge liv i vann.

Ordfører,
Hvordan kan det først og fremst være foreldrenes ansvar at barn skal oppnå kompetansemål i et fag?

I tillegg er det mange barn i Oslo som har foreldre som ikke kan svømme! Man skal ikke pålegges ansvar på noe som man ikke har forutsetninger for!

Ordfører,
Norges Svømmeforbund sier at det er behov for minimum 40 timer frem til 4. trinnet for å bli svømmedyktig. Oslo-elevene får kun en fjerdedel av dette og en stor andel av Oslo-elevene kan ikke svømme. Ordfører, dette handler om liv og sånn sett er mer kritisk kunnskap enn bade lesing og regning.

Det er ikke nok å fordoble antall undervisningstimer. Verken 10 og 20 timer er ikke nok.  SV foreslår minimum 40 timer svømmeopplæring fra 1.-4. trinn, og i tillegg minimum 10 timer på 7. trinn og minimum 10 timer på 10. trinn. Så må det lages en opptrappingsplan som tar sikte på at elevene får minimum 110 timer.

Ordfører,
Da, først da, kommer vi på nivået som Tromsø kommune er. Livet er verdifult. En så livsviktig undervisning bør være like viktig for Oslo som i Tromsø!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar