onsdag 18. juni 2014

Byrådet svikter bystyret - De vil ikke innføre to hoved barnehageopptak slik bystyret vedtok!


Våren 2013 vedtok Oslo bystyre to barnehageopptak i året, og på sikt fire årlige opptak, men i budsjettet før jul gikk byrådet tilbake på det. Byråd Anniken Hauglie fra Høyre sier det er et spørsmål om økonomi, for SV er det et spørsmål om prioritering og om å holde det man lover.

FrP på sin side har støttet to hoved barnehageopptak i bystyret, men ikke i regjering. Det er beklagelig at de ikke er konsistente i regjering og i bystyret, og til å stole på.

Det er beklagelig at vi har et byråd som ikke holder det de lover. Utrolig frekt av byrådet å ikke gjennomføre bystyrevedtak om to hovedopttak i barnehager!

Vi har et blå-blå flertall som ikke prioriterer barnehageplass til alle 1-åringer.

SV har stått for tidenes største barnehagereform og vil fortsette å jobbe med forutsigbarhet og garantert barnehageplass for alle barn som trenger det. 

Se nyheten om to hovedopptak i Osloby i fjor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar