onsdag 11. juni 2014

SV mener at byrådet ikke satser nok i Oslobarnehagen og Osloskolen!
Vi har ikke råd til å la være å tenke stort når det gjelder de minste, barna våre. Kvalitet er avhengig av innsats. Kvalitet avhenger av å bruke nok penger for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i barnehage og skole. Kvalitet er å satse på videreutdanning og  fagutdanning.  Kvalitet er også avhengig av å sette inn vikar når det settes inn vikar.


Færre ansatte i barnehager

MEN, med Høyre-byråd har det tvert imot blitt færre ansatte i barnehager, det tas ikke inn vikar ved sykdom, vi har for mange ikke faglærte og det er lite midler til etter- og videreutdanning. Oslobarnehagen mangler 48 millioner i år. Og byråden har ingen B-plan for å skaffe dem!


Storskala privatisering og konkurranseutsetting

Barnehagepolitikken i Oslo er privatisering og konkurranseutsetting. Salg og konkurranseutsetting av kommunens gode barnehager har naturlig nok møtt store protester fra ansatte og foreldre. Fordi, ordfører, foreldrene var fornøyde med barnehagene sine og de visste at private barnehager ikke er pålagt samme krav som offentlige barnehager – verken til bemanningsnorm eller til kvalitet. Og de var bekymret for det. SV foreslår derfor at Oslo kommune innfører krav ved konkurranseutsetting eller salg til private barnehager for å få kommunalt tilskudd:

1.    At de skal følge den kommunale grunnbemanningsavtalen,

2.    At de skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold

3.    At de skal følge kvalitetskrav som er satt i ”Oslo-barnehagen”.


To barnehageopptak i året
Våren 2013 vedtok Oslo bystyre to barnehageopptak i året, og på sikt fire årlige opptak, men i budsjettet før jul gikk byrådet tilbake på det. Byråd Anniken Hauglie fra Høyre sier det er et spørsmål om økonomi, for SV er det et spørsmål om prioritering og om å holde det man lover.Tøyen skole - gratis AKS
De som går på aktivitetsskolen i Tøyen skole har 5-doblet seg med en økning fra 40 til 200 i løpet av ett år. Dette skjedde med at aktivitetsskolen ble gratis som en følge av Tøyen-avtalen – noe SV er stolt av å stå bak. Dette har fått ringvirkninger i form av at antall 1. klassinger som velger skolen har doblet seg fra 45 i fjor til 100 i år! Dette er tiltak som virker for språkutvikling og mot segregering av skolene. SV mener at gratis kjernetid bør utvides og mener også at aktivitetsskolen bør være gratis på sikt.Tillitsreform

Lærere og elever i Oslo skolen sliter med måling og detaljstyring. SV er for en tillitsreform i skolen, hvor man tar pengene som brukes til prøver og rapporteringer, og bruke dem til å ha flere lærere, styrke innhold og kvalitet i skolen, styrke voksenopplæringen, redusere frafallet i videregående skole, gjøre aktivitetsskolen gratis og ja, også tilby morsmålsopplæring for flerspråklige barn. Fordi forskningen også støtter, ordfører, mot det Venstre-representanten Odd Einar Dørum tror, at er man sterk på sitt morsmål, blir man bedre på norsk!SV står for en tillitsreform i skolen ordfører, fordi måling og detaljstyring kan være bra, men tillit gir folk til å utøve skjønn i sitt fagområde, det gjør folk stoltere, tillit er bedre og billigere.Urettferdig og uforutsigbar finansieringsmodell 
SV vil ha flere lærere og mer penger til Osloskolen og en rettferdig ressursfordelingsmodell. Elevombudet påpeker også de negative virkningene av finansieringsmodellen til videregående skoler ut fra en elevrettighetsperspektiv. Flere lærere og mer penger vil styrke Osloskolen og forhindre den store skillen og segregeringen som i dag finnes mellom A og B skoler.SV har store ambisjoner og mener at det trengs en storstilt satsning i Oslobarnehagen og skole, og at de nedskjæringer og innsparinger nå gjøres i barnehagene og i Osloskolen må stanses!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar