onsdag 18. juni 2014

Ungdommen må få muligheten til å delta i politisk aktivitet inntil 10 dager pr skoleår


Ungdommens deltagelse i politisk arbeid er viktig. Hva slags fremtid kunne vi håpe på, dersom ungdommen hadde sluttet å engasjere seg i politikken?

SV støtter derfor Ungdommens bystyremøtes forslag om at elever i ungdomsskolen får muligheten til å føre politisk fravær på samme måte som elever i videregående skole kan gjøre det. Både samfunnet, skolen og elevene har glede av at elevene er engasjerte samfunnsborgere.

SV mener ellers generelt sett at praksisen ved flere skoler har blitt for streng. Det er ikke rimelig at elever ikke skal få fri til feiringer i familien som forutsetter at man er borte en dag eller to. Byrådets reglement har skapt unødvendig mye frustrasjon. Skolene har oppfattet det som en beskjed om å legge seg på en streng tolkning.

Men, svaret på dette kan ikke være å endre permisjonsreglene slik MDG foreslår. Hvis vi gjør det, vil det fort kunne oppfattes som en rettighet elev har til å være borte 10 dager fra skolen, og gjøre det vanskelig for skolene å si nei til søknader.

SV mener at skolene må heller foreta skjønnsmessige vurderinger av hver søknad, med en tydelig praksis som begrenser fraværet. Permisjon for å delta i bryllupet til en nær slekt, bør opplagt veie like mye som permisjon for å delta i begravelse i denne skjønnsmessige vurderingen. Så har vi en større utfordring med hensyn til barn og unge med flerkulturell bakgrunn der denne type deltagelser vil kreve lengre permisjon når slike skjer i eksempelvis Tyrkia eller Pakistan, men vi forventer at skolen foretar skjønnsmessige vurderinger også når det gjelder slike forhold.

SV støtter altså ungdommens bystyrets forslag om å tilpasse regelverket for fravær slik at ungdomsskoleelever får mulighet til å delta i politisk aktivitet inntil 10 dager pr skoleår. Men vi støtter ikke å endre permisjonsreglene på generell basis slik MDG foreslår.

1 kommentar:

 1. Argumentasjonen mot MDG sitt forslag er den samme som brukes mot å innføre en maksgrense på 15 % fravær i videregående skole. Det er en helt annen sak, som ikke har overføringsverdi til denne.

  Jeg ser ingen grunn til at MDG sitt forslag skal føre til at skolene skal bli redd for å si nei. De har en lovpålagt standard å forholde seg til for når de har lov til å godkjenne permisjon.

  I videregående er en slik 15 %-regel et ris bak speilet for å hindre fravær som ikke er godkjent på forhånd. Den saken vi diskuterte i dag handler om hvordan godkjenningen skal skje. Den parallellen til videregående skole som er mest nærliggende i denne saken, er regelen om 10 dagers politisk fravær. Den skriver du jo her at du støtter!

  1. Hvordan kan dette være greit for politisk fravær, men ikke greit for breddeidrett, speider og korps?

  2. Hvordan vil SV at reglene skal være? Dere støttet ikke Rødt sitt forslag om å oppheve restriksjonene. Hva annet enn MDG sitt kompromiss er da mulig? Utdyp gjerne!

  SvarSlett