onsdag 25. april 2012

Ungdommen kjemper for grunnleggende rettigheter for papirløse


Ungdommens bystyremøte 2012 har bedt bystyre om å jobbe for grunnleggende rettigheter for papirløse. Jeg er veldig glad for solidariteten ungdommens bystyre viser overfor papirløse asylsøkere som lever i en umulig situasjon. Dette er mennesker som lever uten mulighet til retur, uten rettighet.

Det arrangeres et seminar i Trondheim 6. juni av NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, som heter ”Hvorfor bør papirløse få arbeidstillatelse?” 

Rent samfunnsøkonomisk må det være argumenter for at en gruppe som kan dreie seg om flere tusen mennesker for det første bidrar til at samfunnsoppgaver blir ivaretatt ( En god del firmaer, bla i rengjøringsbransjen meldte om problemer da etioperne fikk fratatt skattekortet), og det vil bety betydelige skatteinntekter til den norske Stat. Det argumenteres med at asylsøkere koster den norske Stat samtidig blir de avskåret fra verdiskapning. Når det gjelder sosiale problemer og helseproblemer vet vi at det å gå arbeidsløs og med store økonomiske bekymringer fører til økte sosiale vansker og økt helsevansker. 

Det lages også et økt "skyggemarked" hvor vanlige rettigheter for arbeidere ofte ikke gjelder, og hvor lønn, arbeidstider, sikkerhet på arbeidsplassen- alt blir uthulet. Dette bidrar også til å svikte standarden på rettigheter i arbeidslivet ellers.

Tre andre kommuner Bergen, Trondheim og Stavanger, har allerede vedtatt å be regjeringen legge til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide inntil kjent utreisedato: altså ikke til evighet, men ”inntil kjent utreisedato”. 

Vi må være stolt over og solidarisk med ungdommen som selv er solidarisk med en meget vanskelig stilt gruppe. Jeg har på bystyremøte 25. april, bedt bystyret spesielt Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkepartiets representanter om å høre på ungdommens bystyre, de tre andre store byenes styrer i landet, det store engagementet og innlevelse blant folk, og snu. Be regjerningen om å finne en løsning slik at folk som ikke har fått noe returdato eller ikke kan returneres kan jobbe og betale skatt. Men det ville de ikke høre på.

Synd at Oslos bystyre ikke vil be regjeringen å gjennomføre det eneste etiske og samfunnsøkonomisk fornuftige tiltaket. 


2 kommentarer:

  1. Det er sikkert et eller annet prinsipp som her griper forstyrrende inn i virkeligheten. Jeg trodde at Norge hadde anerkjent retten til arbeid som en grunnleggende sådan. For ikke å snakke om andre retter. Men det er kanskje for vanskelig å ha mer enn en tanke i hodet på en gang? Den som kalles (men ikke er) prinsipp.

    SvarSlett