fredag 20. april 2012

Den politiske situasjonen - mitt innlegg i SVs landsstyremøte i dag

Takk til en flott åpningstale fra Audun. I disse dager hvor tidenes mest grusomme terrorhandling stilles til retten, trenger vi mer enn noen gang et visjonært parti som SV og en visjonær leder som Audun Lysbakken. Han har sagt tidligere:


"Jeg vil foreslå et tredje standpunkt som grunnlag for vår politikk. Et som verken er assimilering eller kulturrelativisme. Det tredje standpunkt handler om å insistere på at vi skal være én nasjon. Det som binder oss sammen er ikke hvor lang slektstavle vi har i Norge, men at vi bor her og er glad i dette landet. I den norske nasjonen er det derfor plass til mennesker med røtter og tilhørighet også andre steder i verden.

Det tredje standpunkt handler om å insistere på at vår nasjon skal ha noen felles, ufravikelige verdier. Det vil foregå politisk kamp om hva disse skal være, men jeg vil foreslå demokrati, likestilling og sosial likhet. Vi må være kompromissløse på de felles verdiene og spillereglene. De må gjelde alle, og vi må kreve at de respekteres av alle, og at alle tilpasser seg dem.
Det tredje standpunkt handler om å akseptere religiøst og kulturelt mangfold utover disse felles grunnverdiene. Om å se ulik bakgrunn og identitet som en styrke for Norge, ikke en trussel." 


Glad for Inga Martes fokus på asylbarn og forsikringen om at hensyn til barna skal komme foran hensynet til innvandring. Men nå må det skje noe snart; ellers mister vi troverdigheten!


Jeg er også glad for Auduns fortsatt fokus på frafall fra videregående opplæring. God eierstyringsprinsipper i virksomhet som kommunen eier og driver, må inneholde et prinsipp som går på å forplikte seg til å ansette lærlinger. Årsrapporter fra flere virksomheter som Oslo kommune styrer, viser at det er manglende resultater i å ha lærlinger. Vi må jobbe for at staten også forplikter seg og er mer konkret på å ta i  mot lærlinger.


Den største reformen i vår tid er barnehagereformen. Å sikre alle barn fra ett-årsalderen rett til barnehageplass og gratis kjernetid har betydd mye for barna og for foreldrene. Nå er det viktig å sikre kvaliteten i barnehagene, så som:
- førskolelærere og kompetent personale gjennom rekrutteringstiltak og etterutdanning
- ledelsesressurser og krav til minimumsbemanning
- plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslep
- strategi for gode språkmiljøer


Dette er noen av punktene i et privat forslag Marianne Borgen og jeg har sendt fram til bystyrebehandling. Jeg er glad for at Kristin kommer med lovforslag som går på å begrense utbytte og sikre grunnbemanning. Jeg håper vi klarer å lovfeste flest mulig tiltak for å sikre god kvalitet i barnehagene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar