lørdag 28. april 2012

Svikt i tilsyn og godkjenning av Oslo-barnehager!

SV er bekymret over kommunerevisjonens rapport om bydelene som barnehagemyndighet, og fylkesmannens konklusjoner og pålegg. Der kommer det helt tydelig frem at Oslo kommune, under byråd Torger Ødegaards ledelse, har brutt loven på flere punkter. Den har blant annet ikke klart å opprette et forsvarlig system som sikrer at bydelene i Oslo kommune har kunnskap om kravene i loven, og at praksis på godkjenningsområdet ute i bydelene skjer i henhold til disse kravene. Bydel Ullern for eksempel som er omtalt i rapporten, har derfor ikke vært kjent med rutinene, noe som har vært resultert i at Barnehagedriften er satt i gang før godkjenning er gitt i Smestad-barnehage.
Rapporten fra kommunerevisjonen viser også at det er stor svikt i tilsyn og godkjenning, og dårlig dokumentasjon på bydelene St. Hanshaugen og Nordstrand – en sentrumsbydel og én fra ytre by. Vi er bekymret for at funnene kan være representative for flere bydeler enn så.
At dispensasjoner fra utdanningskrav er tredoblet i løpet av 6 år, fra 321 i 2004 til 993 i 2010, er også meget alvorlig. Det betyr at mange barnehager blir drevet uten at barnehagene har de fagfolkene som er nødvendig. Førskolelærerne sikrer pedagogisk kvalitet i barnehagetilbudet. Når man ikke en gang klarer å møte det lave minimumskravet, så er det klart at det er for dårlig.
Folk trenger trygghet for barna sine. Barna fortjener kvalitet i hverdagen. Vi trenger å tenke stort om de minste barna. SV ved undertegnede og Marianne Borgen har levert et helhetlig forslag til en tiltakspakke for å sikre økt kvalitet i Oslo-barnehager. Dette gleder vi oss å diskutere og ha med resten av bystyret på, fordi barn er det aller mest verdifulle vi har.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar