lørdag 21. april 2012

Tre områder SV bør prioritere i en globalisert Norge

Fra mitt innlegg i arbeidsprogramsdebatten på SVs landsstyremøte 21.4


Tre områder / reformer som er viktig i en globalisert Norge:

1. En helhetlig skole

2. Arbeid i en globalisert Norge
-- Arbeid fra et velferd fra asyl-, globaliserings- og innvandringsperspektiv
-- Fortest mulig inn i arbeid med bl.a. voksenopplæring
-- Godt utnyttelse av tidligere utdanning og erfaringer
-- Asylsøkere i arbeid
-- "Bytte kø" : Det er foreslått at asylsøkere skal kunne «bytte kø», til å bli arbeidsinnvandrer. Det positive ved dette er at i stedet for å være passive, kan folk gjøre noe positivt for seg sjøl og samfunnet. At de kan arbeide til asylsøknaden er avgjort og også i påvente av utreise etter et eventuelt avslag, er fornuftig. Men det har også foreslått å knytte innvilgelse av permanent oppholdstillatelse til enten å ha vært i arbeid for eksempel i ett år eller å ha skaffet seg et arbeid innen ett år. En slik frist gir åpenbart arbeidsgiver en ekstremt sterk stilling. Den vil åpne for en ekstrem utnytting og allment til sosial dumping, uten at arbeidstakeren tør ta til motmæle.


-- EØS / arbeidsinnvandring / ta vare på velferdsstaten / unngå sosialdumping 

3. Sosial boligpolitikk for å unngå segregering og ubalansert bokonsentrasjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar