mandag 9. april 2012

SVs etnisk likestillingsutvalg

SV etniske likestillingsutvalg som jeg leder jobber med å lage innspill til integreringsmeldingen fra Stortinget og vårt eget arbeidsprogram for 2013-17.

På INTEGRERING jobber vi med temaer som Rasisme og ekstremisme, Rettsikkerheten til minoriteter og deres tillit til institusjoner som politi og helsevesenet, Integreringstiltak / språk og introduksjonsordninger, Eksamen på norsk, Statsborgerskapseksamen, Dansk poengsystem for å danne eller gjenforene med familie, Arbeid, Diskriminering i arbeid, Kontantstøtte, Flerspråklighet, Kontaktutvalg, Tolketjenester, Kulturell rettferdighet, Demokratisk deltagelse, Bosituasjon, Utdanning...

På INNVANDRING handler det blant annet:
1. Asyl- og flyktningpolitikk med Rettsikkerhet, Barn, FN-flyktninger, Papirløse / ID-løse, Helse, Utvisning av kriminelle asylsøkere, Mottak, Arbeid
2. Arbeidsinnvandring
3. Familieetablering og familiegjenforening
4. Klimaflyktninger
5. Utdanningssøkende
6. Visum

Det blir spennende å se hva stortingsmeldingen ender opp med til slutt. Arbeidsprogrammet vårt blir nok bra uansett!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar