lørdag 18. mars 2017

Gratis aktivitetsskole til alle barn er livsviktig!

Sosiale forskjeller er det største hinderet for barn og unges fremtidsmuligheter.

"Jeg har selv kjent på kroppen hvordan de sosiale forskjellene påvirker livet. For eksempel når jeg måtte gå hjem fra skolen når alle de andre barna skulle få leke sammen i SFO og jeg må spørre meg selv om det var derfor jeg ikke hadde noen å leke med på fritida eller friminuttene på skolen.

Heldagsskolen, eller i det minste halvdagsplass i SFO jevner ut sosiale forskjeller og bidrar til inkludering.

De som ikke går i SFO er nemlig de som oftest har de minst ressurssterke foreldrene. 

Når jeg står her med fast jobb, påvirkningskraft og en mastergrad i lomma, lurer jeg rett og slett på om det ikke var fordi jeg gikk på SFO!" sier den syktige SV-politikere, lokallagsleder for St. Hanshaugen, Celestina Dasilva.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar