fredag 3. mars 2017

Dialogprosessen i Venezuela bør støttes!

Venezuela har vært i en fastlåst politisk og økonomisk krise de to siste årene. Dialogen mellom regjeringen og opposisjonen i Venezuela for å løse problemene sammen, bør støttes. Dialogen er tilrettelagt og støttes av Vatikanet og den regionale samarbeidsorganisasjonen, Unasur (Unión de Naciones Suramericanas).

Dialogen må foregå innenfor landets grunnlov og lover. Dialogen må føre til en forsterkning av menneskerettigheter. Det er også viktig at dialogen foregår mellom regjeringen og opposisjonen MUD (Mesa de Unidad Democrática) uten blanding fra USA eller andre land. Hele verden er fortjent med en fredelig og stabil Venezuela og Latin Amerika.


Regjeringen og opposisjonen i Venezuela bør fortsette dialogen som er igangsatt. Norge og andre land bør støtte opp under og forankre eksisterende dialogarbeid i Venezuela ved å respektere landets suverenitet og uten innblanding utenfra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar