lørdag 18. mars 2017

Demokratisk inkludering av mennesker med annen etnisk bakgrunn er nødvendig!

Demokrati handler om inkludering. At alle skal være representert og alle skal delta!

SV har en del vedtekter som legger til rette for en reell inkludering av minoriteter:

For det første, er det et fast utvalg i SV som jobber med politiske temaer som asyl, flyktning, innvandring og integrering. Et fast utvalg i lik linje med andre faste utvalg som kvinnepolitisk og faglig utvalg!

For det andre, står det i vedtekt paragraf 8-2: "Blant de ordinære medlemmene i sentralstyret og de direktevalgte landsstyrerepresentantene, skal det samlet være minst to med etnisk mioritetsbakgrunn. Det bør tilstrebes at kvinner med etnisk bakgrunn er representert i landsstyret."

Og til slutt, i SV møter, kan de med talerett og med et annet morsmål enn norsk, kan få et minutt ekstra taletid hvis de ønsker det. Det er et vedtekt som jeg har fremmet i sin tid som jeg er stolt av og som jeg vil at hele venstresiden skal stå bak. Det handler ikke om stakkarliggjøring; det handler om å sikre reell deltagelse!

De to siste bestemmelsene er eksempler på positiv diskriminering for å sikre demokratisk deltagelse.

Håper flere organisasjoner tar SV som eksempel for å sikre demokratisk deltagelse fra etniske minoriteter i sine organisasjoner!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar