onsdag 23. september 2015

Bedre seksual- og LHBT+-undervisning i Osloskolen

Ungdommens bystyremøte har fremmet gode forslag for å bedre seksual- og LHBT+-undervisning i Osloskolen.

SV er et feministisk parti. Vi mener at feminisme er en kamp for frihet og mangfold. Derfor er feminisme også kamp for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) rettigheter. De store juridiske hindrene er overvunnet, men mye gjenstår for at alle skal føle seg som del av fellesskapet. Derfor må vi fortsette arbeidet med å inkludere LHBT-personer i Oslo.

Skoler må prioritere å skape inkluderende læringsmiljø for alle elever, studenter og ansatte. Skolen er en viktig arena for å motarbeide mobbing og vold knyttet til seksuell orientering og kjønnsuttrykk.

SV er helt enig med Ungdommens bystyremøte og mener at vi må bedre undervisningen, øke kunnskapsnivået og sikre at kompetansemålene blir nådd på en tilfredsstillende måte. Vi mener også at det bør gjennomføres regelmessig kompetanseheving av ansatte i barnehager og grunnskolen om LHBT-befolkningen.

Vi er også enige i å framskynde den obligatoriske undervisningen på skolen for å øke kunnskapsnivået tidligere og forebygge fordommer og mobbing. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar