onsdag 23. september 2015

Byrådet må gjøre mer for å sikre et verdig mottak for flyktninger som kommer til Oslo

SV spurte byrådet på bystyremøte i Oslo i dag om hva byrådet gjør for å forbedre mottakssituasjonen for over 200 flyktninger som kommer til Politiets Utlendingstjeneste hver eneste dag. Og vi spurte spesielt om mindreårige flyktninger:

I følge OsloBy kommer det nå om lag 200 flyktninger til Politiets Utlendingstjeneste hver dag.

Det er kjent at flyktningene ligger ute i opptil TI timer før de blir registrert.  Det finnes ikke noe kølappsystem, så de tør ikke forlate plassen sin. Når døren åpnes løper alle til. Frivillige ordner køen så kvinner og barn slipper først inn. Røde kors har en varmestue,  men der kommer ikke folk inn før de er registrert. Da kjøres de uansett til hotellet.

Frivillige ordner mat, te og tepper, tar seg av folk med posttraumatisk stressyndrom, kjører folk på legevakten,  leter etter folk som ikke finner veien til Tøyen. Politiet jobber på spreng med registreringen,  men det er for mange i kø. Politiet er slitne, sykemeldingingene begynner å komme.

Det er positivt at i følge OsloBy, PU samarbeider med UDI om å få til bedre mottaksforhold. Men vi hørte nylig om en mindreårig asylsøker som ble påtruffet på Oslo S og som en uke etter ankomst ennå ikke hadde fått registrert seg, fordi han ikke visste hvor han skulle henvende seg. Dette er ikke et enkeltstående tilfelle. Enslige mindreårige asylsøkere er svært sårbare, og kan i verste fall utnyttes av kriminelle miljøer.

Hvordan samarbeider byrådet med staten for å fange opp disse barna på en trygg og god måte? Hvordan kan byrådet bidra til at noen tar i mot flyktningene på Oslo S og busstasjonen – da særlig mindreårige asylsøkere?

Byrådslederen var tydelig i sitt svar om at å motta flyktninger var statens ansvar. Han sa også at byrådet møtte statlige myndigheter jevnlig og samarbeidet godt med dem. Men da vi spurte om byrådet selv tok noe initiativ til å forbedre situasjonen, fikk vi ikke noe svar.

Vi fikk heller ikke noe svar på spørsmålene over som gjelder å sikre en trygg mottak for mindreårige asylsøkere og om å ta i mot flyktningene på Oslo S og busstasjonen.

SV mener at kommunen har et selvstendig ansvar. Byrådet må være aktiv og gjøre mer enn kun å gjøre det staten ber om for å gi utmattede og travmatiserte flyktninger et verdig mottak.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar