onsdag 2. september 2015

Hvor mange barn går per klassetrinn i Oslo? Hvorfor vil Høyre-byråden ikke skaffe oss tall?


Hvor mange barn går per klassetrinn i Oslo? Hvorfor vil Høyre-byråden ikke skaffe oss tall? Lurer virkelig på det.

Under dagens spørretime i bystyret, ba jeg Høyres skolebyråd Kristin Vinje om å legge frem tall for hvor mange lærere det er per trinn i løpet av kort tid. Hun ville ikke det. Men hvordan kan vi politikere kan komme med treffsikre tiltak på Osloskolens utfordringer når vi ikke har grunnlagstall? 

Over 6 000 spente 5-6 åringer har nettopp startet på første trinn i Osloskolen. Vi vet hvor viktig det er for både læring og trivsel med en god start. Erkjennelsen av at de første skoleårene er avgjørende ligger til grunn for prinsippet om tidlig innsats i skolen. Det krever lærere som har tid og handlingsrom til å se og følge opp hver lille førsteklassing.

For noen år siden var det vanlig at det var maks 18 elever i første klasse. I dag er det ikke uvanlig med 25-28 elever i klassen med en lærer. Det som bekymrer meg er at skolebyråden ikke har oversikt hvor mange elever det går på hvert trinn. Dette er tall som byråden burde ha under hodeputa når hun sover på kvelden. Bergen og Trondheim sitter på tall på klassestørrelsen.

SV foreslår at vi skal innføre en norm på 15.elever per lærer fra 1-4 trinn. Det er umulig for oss og politikerne i Oslo å vite hvordan situasjonen er i Osloskolen er for de minste barna, når vi ikke har svar på hvor mange lærere det er per elev på de laveste trinnene. 
  
Det er om lag 60 000 elever i Osloskolen og vi vet ikke hvor mange lærere vi har på hvert trinn, vi vet bare snitt. Vi får tilbakemelding fra foreldre som er bekymret for at de har mange elever og bare en lærer og kanskje en assistent som er inne i noen timer.

Vi får beskjed om at barn sier at de ikke fikk hjelp med det de trengte fordi at det var så mange andre foran i køen. 

- Jeg gjentar spørsmålet mitt, sa jeg, i dagens bystyremøte. Vil byråden legge frem tall for hvor mange lærere det er per trinn i løpet av kort tid?

Nei. Hun ville ikke det. Lurer virkelig på hvorfor?

Uten tall hvordan kan hun påstå at det ikke er grunnlag for å si at det er forsvarlig bemanning i Osloskolen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar