lørdag 14. mars 2015

Vi må ha en slutt på test- og rangeringskulturen i skolen

I dag etter snart to tiår med borgerlig styre er Oslo blitt en klassedelt by. Og Osloskolen er også delt!

Den delte skolen henger sammen med såkalt fritt skolevalg og stykkprisfinansiering. Det er ikke noe fritt skolevalg i Oslo. Det er bare de som har gode karakterer, som kan velge fritt. De som kan velge fritt, velger de populære skolene. Da får disse skolene flere elever.  Når de får flere elever, får de mer penger. Dette blir en ond sirkel for mange av Oslos skoler og forskjellene mellom skoler øker. Dette må vi ha en slutt på, dette må hele landet passe seg for.

Vi må ha en slutt på test- og rangeringskulturen. Vi må ha en skole som ikke er basert på konkurranse men vilje til læring. Det er ikke mer testing som bidrar til mer læring. Det er flere lærere inn i skolen som hjelper. Flere lærere som ser hver enkel elev og som kan utvikle elevene etter deres egne forutsetninger og interesser som hjelper.

I dag kun 54% av yrkesfaglige elever fullfører utdanningen sin i Oslo. Det betyr at annen hver yrkesfaglig elev faller fra skolen, rett og slett. Vi snakker om over 2 tusen elever hvert år bare i Oslo som forsvinner fra samfunnets radar.  Dette kan vi ikke leve med. En stadig mindre andel av Oslo-elevene velger yrkesfaglige utdanningsprogram. Den har falt fra 34 til 30% prosent i løpet av siste tre år.

Vi må fornye skolen slik at den blir mer variert, mer praktisk og bedre tilpasset det mangfoldet av elever vi har i skolen. Slik må vi møte frafallsproblematikken. Vi må lykkes bedre i å skape lærelyst og mestringsfølelse hos ungdomsskoleelevene. Vi må fokusere på forebyggende tiltak for å forhindre tusenvis av elever falle fra skolen hvert eneste år.· Vi må kjempe for lovfestet lærlingplass; det er skammelig at vi nedprioriterer en sikker fremtid for de som velger yrkesfag.

Det må være slutt på den konkurransepregede Høyre-skolen. Vi skal ha en sterk fellesskole. ved å gjøre den helhetlig. I en helhetlig skoledag skal vi ha frukt og grønt til alle elever i skolen, vi skal ha mer kultur til alle elever i skolen, vi skal ha mer fysisk aktivitet til alle elever i skolen og elevene skal få gjøre alle sine lekser i skolen. Fordi kamerater barn og unge kan ikke være begrenset av sine foreldres muligheter.

Fordi for SV handler det fortsatt om ulike elever, like muligheter.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar