onsdag 4. mars 2015

NEI til høyresidens kutt i ny Deichmanske bibliotek sitt budsjett - under press fra FrP!

Bystyretalen min onsdag den 4.mars 2015

FrP har aldri ønsket et flott nytt bibliotek og har alltid vært opptatt av å bruke minst mulig offentlige kroner til kultur. De har presset byråden til å kutte 39 millioner.  

Derfor sitter vi her i dag og diskuterer kutt som aldri skulle ha vært foreslått!  

Utgangspunktet for problemstillinger vi tar opp i dag er ikke SV enig i. Vi vet alle sammen at dette var press fra FrP for at FrP skulle godta byrådets budsjettforslag for 2104. Byrådet må slutte å la seg presse av Frp.

Ordfører,
Rammene for prosjektet er allerede lagt gjennom flere års arbeid. Hvorfor skal vi ha et dårligere bibliotek enn det som var planlagt? Å kutte 39 millioner nå vil svekke bibliotekets funksjon. SV vil ha et nytt, moderne, funksjonelt og spennende bibliotek. Vi ønsker ikke å redusere ambisjonsnivået vår hovedstatens fremste kunnskapstårn.

Vi vil ikke kutt i areal og volum, fordi det vil få konsekvenser for mediekapasiteten. Vi vil ikke redusere muligheten til å ha publikumsaktivitet i biblioteket. Vi vil heller ikke ha noe kutt på stoler, bord, maskiner og annet til publikum. Vi vil ha en kinosal. Utrolig merkelig, ordfører, at byråden kan i det hele tatt finne på å foreslå å spare 5 millioner på å ikke ha kinosal. Mange av filialene har små kinosaler som er i flittig bruk. Hvordan kan det nye hovedbiblioteket ikke kan ha en?

Ordfører,
SV synes ikke man skal kutte 15 millioner på IKT. IKT er bade dagens, men aller mest morgendagens viktigste redskap for kunnskap. Vi kan ikke lage morgensdagens bibliotek uten å satse på morgendagens teknologi. Denne innsparingen vil sannsynligvis komme tilbake i form av økt kostnad om kort tid, uansett.
  
Ordfører,
Det er grenser for hvor mye av lokalet som kan leies ut før det går utover bibliotekets rolle og kjerneoppgaver. Bibliotek skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette står i motstrid til kommersialiseringsbehovet. Ytterligere kommersialisering vil gå på bekostning av bibliotekets egne arrangement og oppgaver.
                     
Ordfører,
Et folkebiblioteks funksjon skal ikke være å tjene penger! Bibliotek skal være gratis og skal være tilgjengelig for alle.

Ordfører,

Vi skal ikke kommersialisere ytterligere, og ikke være med på å redusere ambisjonsnivået for vår nye, flotte hovedbibliotek! SV går derfor mot de foreslåtte kuttene og ber byrådet om å ta ut de innarbeidede kuttene på 39 millioner og sikre at bygget gjennomføres som opprinnelig planlagt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar