onsdag 4. mars 2015

Ny flott Hasle-skole og skolene i byen vår må dimensjoneres riktig

SV har kjempet for ny skole på Hasle i mange år. Til høsten står Teglverket skole på Hasle endelig klar, og det er vi glad for.

Det er uklart hva slags kapasitetsbehov vi har for skoleplasser i Sentrum Øst generelt og for Hasle, Teglverket og Ensjøs skoleinntaksområdet spesielt. Vi blir gang på gang vitne til at man satser på mindre antall plasser enn tilstrekkelig på grunn av kostnadseffektivitet, men i realiteten vokser befolkningen mye fortere enn antatt. Det viser gang på gang at det er lurt å være så sikker med elevtallprognosene som mulig. Tallene må kvalitetssikres så godt som mulig. Da sparer kommunen penger og tid på skoleprosjekt, og elever og foreldre får større stabilitet og forutsigbarhet i forhold til hvilken skole de skal gå på.

Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved prognosene som ligger til grunn for dimensjoneringen av skolene i området.

Vi står overfor et viktig valg – viktig for dem det gjelder. Hvordan skal vi bygge Hasle skole videre når den først skal rehabiliteres?

Høyre, Venstre og KrF mener at Hasle skole må bli en B2 skole etter rehabilitering.  Hvis rehabiliteringen skal først begynne i 2017 slik byrådet foreslår, og hvis det da tar minimum  ett år å rehabilitere skolen, så er man inne i år 2018. Med hvilken stor sikkerhet kan man da si at skolen skal bygges som 2-parallel skole allerede i dag?

I sitt svar til spørsmål fra representantene Thorvik og Evensen, skriver byråd Hauglie at: ”Differansen mellom å bygge en to parallellers og en fire parallellers skole utgjør om lag 200 mill. kr. (P50). Dersom utbyggingen skjer i to trinn vil det beløpe seg merkostnader knyttet til opprigg og nedrigg på byggeplassen og administrasjonskostnader”

Da vil det være lurt å begynne med prognosekvalitetssikringsarbeidet nå, være mer trygg på elevtallsvekst i området og så bli i stand til å dimensjonere Hasle skole riktig allerede neste år. Altså at det er lurt at vi ser på behovet nå og bestemme neste år om Hasle skole skal bli en 4-parallell eller ikke – rett og slett for å spare penger og for å unngå midlertidige løsninger når det etter hvert viser seg at det ikke var nok elevplasser allikevel.

Endringen i inndeling av skoleinntaksgrenser for Hasle og Teglverket skoler vil bety at et etablert og velfungerende sosialt miljø rundt Hasle skole nå splittes. SV vil derfor sørge for at kommunen legger til rette for gode møteplasser for ulike fellesaktiviteter og samlinger.

Redusert kompensasjon for skolenes utleie av lokaler til frivillige organisasjoner fører til at skolene skvises økonomisk og velger å øke utleieprisen. SV mener at skolene være åpne og tilgjengelige for alle kulturelle og idrettsaktiviteter i nærmiljøet. Derfor vil vi at byrådet sikrer at både i Hasle- og Teglverket-skolene, har elever, deres foreldre, samt organisasjoner i nærmiljøet god tilgang til skolens lokaler utenom skoletid. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar