onsdag 25. mars 2015

Vedtar en kraftig styrking av skolehelsetjenesten


Bystyret ga i vinter dette pålegget til byrådet: "Bystyret ber byrådet legge frem en byrådssak med forslag til bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i Oslo i grunnskolen og videregående skole"

Byrådet vil slett ikke ha noen slik bemanningsnorm. Men det er bystyret som skal bestemme, og jeg er veldig glad for at bystyreflertallet går for å innføre en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole i Oslo etter anbefalingene fra helsedirektoratet og dermed fortear en kraftig styrking av skolehelsetjenesten.


Her er nyheten i OsloBy med min kommentar til slutt: Link til nyhet i OsloBy

Oslo elever har gjennomsnittlig 4 sekunder med helsesøster. Men hun må være der hele tiden. Når en elev møter veggen på onsdag, må han være der. Skolepsykolog bør være påbudt på alle skoler. Det tar utrolig lang tid å få psykologhjelp. Det må være lav terskel for å komme inn til helsesøster eller psykolog. Helsesøster kan være samtaleterapeut, men aldri en psykolog. Det at det ikke synes, betyr ikke det at man ikke har problemer.

Jeg er derfor glad for at sammen med Arbeiderpartiet, Rødt, MDG og FrP leverer vi dette allerede i dag som skal sikre den minimumsnormen som helsedirektoratet anbefaler. Det vil bety en økning i tilgjengelighet på helsesøstere, fysioterapeuter og skolepsykolog for de fleste elever i Osloskolen.


Her er sakspapirene: Link til sakspapirer i bystyret

Her er Terje Bjøros kommentar i avisen: Link til Terjes avisinnlegg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar