onsdag 4. mars 2015

Nei til midlertidige stillinger - Ja til midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere

Både kvinner og minoriteter, og særlig kvinner og minoriteter med kort utdanning, er overrepresenterte når det gjelder ufrivillig deltid, deltidsstilling over lang tid og midlertidige ansettelser.

I et arbeidsmarked med sosial dumping forsterkes problemene for de som ellers opplever diskriminering i arbeidslivet. De senere årene har stor arbeidsinnvandring ført til press på norske lønns- og arbeidsvilkår. Midlertidige ansettelser, innleid arbeidskraft og lavere organiseringsgrad truer tryggheten i det norske arbeidslivet. SV er mot midlertidighet og er for trygge arbeidsplasser.

Det er faktisk et eneste tilfelle hvor SV går får midlertidighet i arbeidslivet og det er når vi krever at asylsøkere skal få midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på å få behandlet asylsøknaden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar