onsdag 24. september 2014

Oslo trenger sine kunstere! SV vil ta vare på Maridalsveien 3 som et kulturmiljø.

Selv om forslaget vårt på å innlemme bygget i kommunens portefølje av kultureiendommer ble nedstemt i bystyret i dag, bidro vi til en god debatt og et enstemmig bystyrevedtak som sier at kulturaktører som holder til i Maridalsveien 3 involveres aktivt i den videre reguleringsprosessen for kvartalet. 

Ingvild Reymert og Nora Krogh jobbet med forslaget, Ingvild holdte et knallbra innlegg og jeg et kort, men forhåpentligvis like "to the point" innlegg i bystyret. 

Her er innlegget mitt:

Det er ingen som vet hvor lang tid reguleringen av Maridalsveien 3 vil ta! Hvis man ikke opprettholder dagens husleie, hvis det blir for dyrt for kunstnere å betale for sitt produksjonssted og når dette drar ut i tid, så flytter de! Så forsvinner et spennende kulturmiljø! All den tid når byer som vi liker å sammenlikne oss med, jobber med å skape nye kunst- og kulturmiljøer, kan ikke vi drive å risikere å miste gode kreative miljøer som allerede eksisterer.


Det å opprettholde dagens husleie hadde vært en viktig signal til denne byens kunstere som viste at byens politikere ikke bare var opptatt av skjønnhet og estetikk i bybildet vårt, men også av dem som lager denne skjønnheten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar